Gemeentenieuws Molenlanden

'Verbinding 1 doorkruist, naar alle waarschijnlijkheid, de gemeente Molenlanden. Verbinding 2 niet'.
'Verbinding 1 doorkruist, naar alle waarschijnlijkheid, de gemeente Molenlanden. Verbinding 2 niet'. Foto: stock

Gemeente betrokken in verkenning aanleg nieuwe hoogspanningsverbinding (380 kV-verbinding)

Algemeen 462 keer gelezen

Gemeente Molenlanden en de regio zijn door het ministerie van EZK en TenneT geïnformeerd over de noodzaak van een nieuwe hoogspanningsverbinding. Deze is nodig om een tekort op het hoogspanningsnetwerk te voorkomen en de energietransitie aan te kunnen. De gemeente Molenlanden begrijpt de noodzaak hiervan en streeft naar regionale samenwerking. Op 24 januari is er een informatieavond in Nieuw-Lekkerland.

Daarnaast vraagt de gemeente bij het ministerie en TenneT aandacht voor burgerparticipatie en voor de maatschappelijke opgaven in het gebied. De eerste officiële stap in de verkenning start deze maand met de publicatie van de Nota Voornemen & Participatie door het ministerie.

In aanloop naar de energietransitie voeren het ministerie en TenneT analyses uit van de capaciteit van het landelijk hoogspanningsnetwerk. Daarbij hebben zij een tekort aan capaciteit op het landelijke hoogspanningsnetwerk vastgesteld, onder andere op het traject Krimpen a/d IIssel – Geertruidenberg. Op dit traject is een nieuwe verbinding nodig, om de capaciteit te verhogen. De nieuwe verbinding moet in 2030 gereed zijn. Het is hiervoor niet mogelijk om bestaande verbindingen uit te breiden. TenneT onderzoekt hiervoor twee mogelijke verbindingen:

1. Een nieuwe verbinding tussen Krimpen a/d IJssel –Geertruidenberg

2. Een nieuwe verbinding tussen Crayestein –Geertruidenberg

Verbinding 1 doorkruist, naar alle waarschijnlijkheid, de gemeente Molenlanden. Verbinding 2 niet. De gemeente is in dit gehele proces betrokken als gesprekspartner. Het ministerie besluit over de verbinding.

Regionale overeenstemming

Molenlanden is zich bewust van de noodzaak om het elektriciteitsnetwerk te versterken, en ondersteunt de energietransitie. Het zoekgebied voor de nieuwe verbinding bevat 15 gemeenten en 2 provincies. Met al deze bestuurlijke partners is de gemeente Molenlanden in gesprek, op zoek naar regionale overeenstemming. Hierin benadrukt de gemeente dat maatschappelijke uitgangspunten (zoals de woningcrisis, en het behouden van natuur) even sterk moeten wegen in de beoordeling van een nieuwe verbinding, als de technische uitgangspunten, zoals de kosten.

Aan het eind van het onderzoekstraject brengt TenneT een advies uit aan minister Jetten van Klimaat en Energie over welk verbinding de voorkeur geniet. Hier tegenover biedt de regio een regioadvies aan, waarin zij hun voorkeur onderbouwen. Hoe meer regionale partners dit advies ondersteunen, hoe zwaarder dit advies weegt. Regionale samenwerking in dit proces is in het belang van alle gemeenten, inclusief de gemeente Molenlanden.

Mogelijkheden tot participatie

Wethouder Lock: ‘De gemeente Molenlanden snapt dat deze informatie veel kan losmaken. Het is daarbij onze taak om iedereen goed en geregeld te informeren over de ontwikkelingen en de burger tijdig te betrekken. Wij zijn ons volledig bewust van de impact die een nieuw verbinding door onze gemeente kan hebben, maar ook van de noodzaak van een dergelijke verbinding voor de energietransitie’.

Het ministerie en TenneT organiseren inloopbijeenkomsten, waar u met hen in gesprek kan over de verkenning naar deze nieuwe verbinding. Daarnaast kan u ook online reageren op de Nota Voornemen & Participatie en zal deze op bepaalde plekken ook fysiek ter inzage worden gelegd.

Eerste bijeenkomst in Molenlanden

Op 24 januari vindt de eerste bijeenkomst plaats in Nieuw-Lekkerland, in het Carillon van 19.00 uur tot 21.00 uur. Medewerkers van de ministeries en TenneT zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Meer info vindt u op deze website.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding

Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.

Meest gelezen