Gemeentenieuws Molenlanden

Afbeelding

Molenlanden veilig houden en veiliger maken

27 okt 2021, 14:52 Algemeen 68 keer gelezen

De gemeenteraad heeft op 26 oktober Veiligheidsplan Molenlanden 2022-2025 vastgesteld. In dat plan staat wat er nodig is om Molenlanden veilig te houden en nog veiliger te maken. Burgemeester Segers: ‘We willen een gemeente zijn waar iedereen veilig kan wonen, werken en verblijven. Daarbij zien we zes belangrijke thema’s waar we aan gaan werken om de veiligheid te bevorderen.”

Het huidige veiligheidsniveau in Molenlanden is hoog. Het vraagt veel inzet om dit zo te behouden. Daarom staan in het veiligheidsplan op verschillende thema’s doelen gesteld om te blijven werken aan de veiligheid van de gemeente.

Komende jaren zijn er zes prioriteiten
Criminaliteit is vaak onzichtbaar, denk aan ondermijning en cybercrime. De gemeente wil meer zicht en grip krijgen op deze verborgen en ondermijnende criminaliteit. Daarom gaat de gemeente samen met haar partners extra inzetten op het versterken van de aanpak van georganiseerde criminaliteit door de informatiepositie van gemeente en haar partners te verbeteren.

Het aantal meldingen van jeugdoverlast, al dan niet in combinatie met drugs en/of alcohol, neemt de afgelopen jaren toe. Gemeente Molenlanden zet in op het verminderen van het aantal jeugdoverlast locaties en het verminderen van drank- en middelen gebruik bij  jongeren.

Deze aandachtspunten sluiten aan bij de uitkomsten van het onderzoek dat onder de ketenpartners en de inwoners van Molenlanden is gedaan. In de zomer is met het burgerpanel TipMolenlanden en medewerking van de dorps- en stadsvertegenwoordigers een enquête uitgezet die meer dan 600 keer ingevuld is.

Tijdens de raadsvergadering op 26 oktober zijn er nog drie prioriteiten aan toegevoegd. Het gaat om het verminderen van huiselijk geweld, behouden van de brandweerzorg in de gemeente Molenlanden en het beperken van verkeersoverlast als gevolg van houding en gedrag.

Samen overlast en criminaliteit voorkomen
Bewoners en ondernemers zijn onze ogen en oren in de dorpen en stad. Bij de aanpak van criminaliteit hebben we hulp van iedereen nodig. Daarom blijven we constant in verbinding met de inwoners, bedrijven en andere partijen in het maatschappelijk middenveld. Met elkaar kunnen we criminaliteit en overlast voorkomen. En als het wel voorkomt, vragen we inwoners melding te maken.

We letten op onze veiligheid
Politie, brandweer, veiligheidsregio, inwoners, ondernemers en gemeente werken samen aan de veiligheid van Molenlanden. We letten op onze veiligheid waarbij we ook gebruik maken van data als de veiligheidsmonitor, misdaadmeter en meldingscijfers.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding

Gemeente Molenlanden is een verbindende, innovatieve gemeente met 43.500 inwoners. De 20 verschillende kernen hebben elk hun eigen karakter. Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden aantrekkelijk te houden en verder te versterken.