Afbeelding
Foto: 123RF.com

Oproep: ‘Neem starterswoningen en Samenhof op in Woonvisie Krimpenerwaard’

Nieuws 779 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De klankbordgroep jongeren en de initiatiefgroep Knarrenhof roepen politiek Krimpenerwaard op om in de binnenkort vast te stellen Woonvisie rekening te houden met senioren en jonge starters.

Zo moet de gemeente zich, als het aan genoemde organisaties ligt, inspannen om zowel betaalbare jongerenhuisvesting als in elke kern een ‘meergeneratiehof’ voor jongeren, jonge gezinnen en senioren te realiseren.

Anti-speculatiebeding
Bij betaalbare huisvesting voor jongeren denkt de klankbordgroep aan duizend woningen, waarvan 60% koopwoningen tot 250.000 euro en 40% sociale huur. Michael Westgeest namens de klankbordgroep: “We zien het Knarrenhof-concept als een mooie aanvulling om een deel van die duizend woningen te realiseren. Met betrekking tot de koopwoningen willen wij graag een anti-speculatiebeding opgenomen hebben, zodat deze niet met grote winsten na een paar jaar bewonen worden doorverkocht. Deze woningen moeten beschikbaar blijven voor starters.”

De klankbordgroep pleit ervoor om woningen voor starters eenvoudig te houden: “Een woonkamer, slaapkamer, keuken, douche en toilet. In onze beleving zouden er locaties van de gemeente beschikbaar moeten zijn voor dit doel. Denk aan de vrijkomende voormalige gemeentehuizen als het nieuwe gemeentehuis gerealiseerd wordt. Door deze te bestemmen voor jongerenhuisvesting laat de gemeente zien echt iets voor jongeren te willen betekenen. Locaties in bezit van marktpartijen zorgen ervoor dat de prijzen alleen maar hoger uitvallen.”

Elke kern
De initiatiefgroep Knarrenhof wil een meergeneratie-woonvoorziening voor alle leeftijden en doelgroepen in elke kern van de gemeente.

Wim de Boom namens de initiatiefgroep: “Daarmee komt een gezonde mix aan sociale huur- en middenhuurwoningen beschikbaar als ook koopwoningen voor alleenstaande starters, jonge gezinnen en ouderen. Elk wooncomplex kent een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en tuin. Bij voorkeur gebouwd in de vorm van een hofje, U-vorm, zodat het elkaar ontmoeten eenvoudig en op een natuurlijke wijze kan plaatsvinden.”

Het totaal aantal woningen per ‘hofje’ ligt tussen de twintig en de veertig: “Ideaal voor jongeren en jonge gezinnen, die gebruik kunnen maken van de ervaring en vrije tijd van ouderen. En ideaal voor de moderne senior, die zelfstandig wil blijven en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen. Ook wordt er geregeld dat bewoners of hun erfgenamen bij doorverkoop van de woning er niet met de vermogenswinst van doorgaan”, aldus De Boom.

Pleidooi
Het pleidooi van beide organisaties is overgebracht aan B&W en de afzonderlijke fracties in de gemeenteraad.

De Boom tenslotte: “De Stichting Knarrenhof geeft aan dat een gemeente per Knarrenhofwoning 800 euro op jaarbasis bespaart op uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Op dit moment hebben zich al ruim 25 huishoudens uit de Krimpenerwaard ingeschreven bij de landelijke stichting knarrenhof.nl. Zij laten bij het daadwerkelijk realiseren van een meergeneratiehof een eengezinswoning achter en bevorderen hiermee de doorstroom op de woningmarkt.” 

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Download onze app