• Hoofdveld van DCV.
• Hoofdveld van DCV.

DCV in overleg met gemeente over grondverkoop

Algemeen 190 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Door verkoop van grond voor woningbouw kan DCV financieel bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe accommodatie in de directe omgeving.

De voetbalclub ziet deze deal met de gemeente als enige oplossing voor de problemen met de huidige opstallen. Op initiatief van de voetbalclub uit het Waalplantsoen is een concept vervaardigd voor de inrichting van een nieuw sportcomplex, gesitueerd rond de huidige kunstgrasvelden en het oude grasveld. ,,Dit plan is aangeboden aan de gemeente Krimpen en momenteel onderwerp van overleg", meldt het bestuur aan de leden. Op dit moment onderzoekt de KNVB aan welke minimale eisen een toekomstbestendig complex voor DCV moet voldoen. Met die bevindingen gaat DCV verder in gesprek met de gemeente.

De tweedeklasser kan steunen op een meerderheid in de gemeenteraad. Dat bleek uit een eerder deze maand aangenomen motie. Daarin werd het college van B en W verzocht om een intentieverklaring te ondertekenen om samen met DCV naar een nieuw sportcomplex toe te werken. DCV-voorzitter Siemen de Wilde: "Zodra dat overleg met de gemeente leidt tot concrete plannen waarvoor beslissingen noodzakelijk zijn, dan wordt dit vanzelfsprekend eerst ter goedkeuring aan de leden in de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. In de tussentijd worden zij geïnformeerd als zich ontwikkelingen voordoen."

Noodsignalen
DCV heeft regelmatig noodsignalen verzonden over de slechte staat van het sportcomplex en de acute veiligheidsproblemen, De Wilde: "Vanaf het voorjaar van 2016 zijn de gemeente Krimpen en DCV nadrukkelijk in gesprek, waarbij de problemen voor zowel de lange als korte termijn als onderwerp op tafel zijn gelegd. Acute veiligheidszaken vragen om een snelle aanpak. Onlangs heeft de gemeente ons toegezegd de parkeerplaats aan te pakken. Naar verwachting is dit voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen opgelost. Niet minder acuut is het probleem van het dak van onze tribune, stammend uit bouwjaar 1970, met de toen gebruikte bouwmaterialen. Het dak bestaat uit asbesthoudende golfplaten. De kwaliteit baart ons zorgen. Omdat het hier gaat om eigendom van DCV wil het bestuur snel aan de slag."

Toekomstbestendig
De lange termijn plannen hebben te maken met een nieuw, duurzaam en toekomstbestendig sportcomplex. Verhuisplannen van DCV zijn niet nieuw. Vergevorderde plannen voor een sportcomplex aan de Krimpenerbosweg (2008-2009) en in verhuizing richting manege (2010) staan de club nog voor de geest. "Alle plannen ten spijt zitten wij nog steeds op een sportcomplex wat meer en meer veroudert. Daarbij spelen ook het tekort aan kleedkamers, de tribune, het hoofdveld, het warmwatersysteem en de energieverslindende veldverlichting een rol. Meerjarig onderhoud en de inrichting van een nieuw sportcomplex zijn voor DCV financieel niet haalbaar. Grondverkoop is de enige mogelijkheid", aldus De Wilde.

Pieter van der Laan

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie