Politiek Schoonhoven tegen lastenverzwaring

Algemeen 37 keer gelezen

SCHOONHOVEN • In afwachting van de maatregelen van het kabinet wil het Schoonhovense college al flink bezuinigen. Veel politieke partijen zijn niet overtuigd van de noodzaak. “Het college schetst een somber beeld van de toekomst, terwijl we jaarlijks met forse overschotten afsluiten. Het is dus maar zeer de vraag of lastenverhogingen en ingrijpende bezuinigingen wel noodzakelijk zijn”, stelt CDA-fractievoorzitter Frank Moné in zijn beschouwing op de Kadernota. Bijval Hij krijgt bijval van de PvdA, GroenLinks, Gemeente Belang en VVD. Met name de voorgestelde ozb-verhoging in 2014 met 12,8 procent wordt direct van de hand gewezen. “Buitensporig”, meent Siem Meij (PvdA). “Deze verhoging van het tarief leek noodzakelijk om ozb-tarieven in de Krimpenerwaard gelijk te trekken. Nu een bestuurlijke fusie tussen de K5-gemeenten verder weg dan ooit lijkt, vinden we het onjuist de onroerende zaakbelasting na 2013 met meer te laten stijgen dan de inflatiecorrectie.” Ook Ad Struijs (GroenLinks) heeft er geen goed woord voor over. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat er voor is gekozen om bij dalende huizenprijzen de tarieven buitenproportioneel te verhogen.” Rem Gezien diverse toekomstige onzekerheden gaat de VVD akkoord met de voorgestelde ozb-verhoging in 2013, maar zet daarna de voet op de rem. Anne van Riet: “De aanstaande verhoging is van belang om de nodige investeringen in het onderwijs en de plannen in Noord te kunnen financieren. Als bij de begrotingsvergadering in november blijkt dat er wederom een groot overschot is te voorzien, zullen we dit heroverwegen. De dekking voor het tekort mag niet via een forse verhoging van de OZB worden opgevangen, maar moet uit structurele bezuinigingen komen. Daarvoor dient in 2013 de basis te worden gelegd.” D66 verzoekt om een nieuwe beoordeling van de voorgestelde bezuinigingen na 2014. Gita Straver: “De bezuinigingen komen nu geheel ten laste van de inwoners en de sociale voorzieningen. Naar rato kunnen we bezuinigen op de eigen organisatie. Minder doen betekent ook minder personeel inzetten. Daarnaast kan een efficiencyslag worden gemaakt door intensievere samenwerking in de K5 en de negen gemeenten van de ISMH.” Behoudend SGP/ChristenUnie kan leven met een behoudende aanpak. Pieter Neven: “Het zou erg vervelend zijn om alsnog extra bezuinigingen op te voeren. Veel staat op stapel, het college laat hierbij zien nog veel te willen bereiken de komende jaren zonder dat de inwoners daar heel veel meer voor gaan betalen.” Gemeente Belang maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de woningmarkt. Fractievoorzitter Pieter Heerens vreest dat veel mensen straks met dubbele financieringen te maken krijgen. “Het aantal woningen dat verkocht is met Koopgarant is landelijk gezien met bijna 30 procent toegenomen ten opzichte van 2009. Verkoop met korting is nu eerder regel dan uitzondering. Voor de starters moet het college bij QuaWonen aandringen om koopgarantwoningen snel in Schoonhoven te realiseren.” Voorzien Vooralsnog wil het gemeentebestuur meerjarig 232.000 euro ombuigen. Het college voorziet een lastenverzwaring door de invoering van de wet Werken naar Vermogen, de overheveling van de jeugdzorg en een verminderde AWBZ-compensatie. Daarom wil Schoonhoven de jeugdsubsidie afschaffen en deelname aan de schoolbegeleidingsdienst beëindigen. Ook wordt bezuinigd op opbouwwerk en vervalt chemische onkruidbestrijding. De bibliotheek wordt jaarlijks met 26.800 euro (tien procent) gekort. De Kadernota 2013 wordt op donderdag 28 juni behandeld. De bijeenkomst begint om 16.00 uur. Pieter van der Laan

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie