Afbeelding

Burgemeester Bonthuis: 'Emoties hebben de overhand'

Algemeen 238 keer gelezen

SCHOONHOVEN • Burgemeester André Bonthuis kan weinig begrip opbrengen voor de poging van Bergambacht en Nederlek om ambtelijk te fuseren. "Dat is niet in het belang van de Krimpenerwaard." De provincie spreekt van een acuut knelpunt en de gemeenten Schoonhoven en Vlist verzoeken de minister om in te grijpen. De bestuurlijke impasse in de Krimpenerwaard ondermijnt de route naar herindeling. "Het streven van Bergambacht, Nederlek en mogelijk ook Ouderkerk om ambtelijk te fuseren staat haaks op dat uitgangspunt. De kernvraag is en blijft of de Krimpenerwaard zich als samenhangend geheel presenteert of als vijf losse stukjes. Daarbij is in mijn ogen een zakelijke afweging nodig. Als je met één mond spreekt, schep je duidelijkheid en ben je tegelijkertijd een invloedrijke gesprekspartner. Een gemeente van ruim 50.000 inwoners heeft meer in de melk te brokkelen. Als voormalig burgemeester van de heringedeelde gemeente Zuidplas kan ik daarover meepraten.” Negatieve sentimenten André Bonthuis (63) begrijpt weinig van alle emoties in het veenweidegebied. De interim-burgemeester van Schoonhoven heeft het gevoel dat een aantal besturen en raadsleden een onbevredigend verleden met zich mee torsen. "Kennelijk is voor mijn tijd het een en ander misgegaan en heeft dat diepe wonden geslagen. Lokale belangen overstijgen nu het algemeen belang. Dat merk ik tijdens discussies. Ik stuit op negatieve sentimenten, terwijl een samengaan van vijf gemeenten juist grote voordelen biedt. Maatschappelijke organisaties hebben die sprong al gemaakt. Brandweer, politie, ondernemerskring en wooncorporatie bestrijken reeds het hele gebied. Ze moeten steeds vijf gemeenten af om hun plannen te ontvouwen. Dat maakt het nodeloos ingewikkeld. En geloof nou niet dat er veel verandert als je je zelfstandigheid opgeeft. Je zou een beleid kunnen ontwikkelen met budgetten voor burgerinitiatieven uit de twaalf kernen. Ik ben er zelfs voorstander van om elke kern zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven. Dat kun je benadrukken door elke kern - als voormalige zelfstandige gemeente - weer zijn eigen gemeentewapen te geven, zoals ik ook in Zuidplas heb gedaan. Ik heb als buitenstaander begrepen dat sommige gemeenten elkaar van oudsher niet liggen. Die rivaliteit neem je echt niet weg met een fusie, maar daar ligt toch niemand wakker van?” Sanering De eerste burger van de Zilverstad zet vraagtekens bij het verzet van de buren. "Wellicht zijn sommige bestuurders bevreesd voor de forse sanering aan de top als de fusie doorgaat. Je hebt dan per slot van rekening slechts één burgemeester, een handjevol wethouders en minder raadsleden nodig. Voor de ambtenaren is het een slechte zaak om hen zolang in onzekerheid te houden. Voor hen staat er meer op het spel. Daarom is de Krimpenerwaard gebaat bij snelle besluitvorming en hebben we bij minister Spies aangedrongen op actie.” Ook de huidige samenwerking in K5-verband snakt naar duidelijkheid. "Wat gebeurt er als Bergambacht, Nederlek en Ouderkerk daadwerkelijk hun ambtenaren samenvoegen? Dan is er sprake van een K3. Is de gemeenschappelijke dienstverlening op terreinen als onderwijs, sociale zaken en ict in dat geval verleden tijd? Ik heb geen flauw idee. Alle spontane initiatieven dragen niet bij aan overzichtelijkheid. Ik hou van een helder en transparant bestuur, waarbij je aan een leek in een paar zinnen kunt uitleggen hoe het werkt. Dat kan nu niet.” Onder de bevolking merkt hij weinig weerstand. "Ik was onlangs bij een Schoonhovens echtpaar dat zestig jaar getrouwd was. De dochters waren er ook en ik raakte in gesprek. Ze wonen met hun gezin respectievelijk in Lekkerkerk en Stolwijk. Een echte Krimpenerwaardse familie dus. Ze waren blij dat ze zo dicht bij elkaar in deze prachtige polder woonden. Een fusiegemeente was voor hen geen enkel bezwaar. De herindelingsperikelen zijn geen alledaags gespreksonderwerp. Ze spelen zich louter op het bestuurlijke vlak af. Ik hoop daarom dat gezond verstand uiteindelijk zal zegevieren.” Pieter van der Laan

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie