Afbeelding

Helft EMK-terrein al geschikt voor herontwikkeling

Algemeen 226 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Onder een groot deel van het EMK-terrein ligt zo weinig verontreiniging dat het al ontwikkeld zou kunnen worden. 

Het is een voorzichtige conclusie die Gerben van der Sterren van TTE Consultants wel durft te trekken na twee weken onderzoek. “De grondmonsters moeten nog worden geanalyseerd in het laboratorium, maar we hebben toch al een aardig beeld van de verontreiniging die hier ligt.”

Met name het noordelijk terreindeel, de plek waar in het verleden de koolteerfabriek stond en de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) afvalolie inzamelde, opsloeg en verwerkte, blijkt ernstig vervuild. Onder een kleine drie hectare ligt volgens Van der Sterren zo weinig verontreiniging dat je het snel zou kunnen ontwikkelen. Toch is dat lastig. “Om te saneren heb je ruimte nodig. Als je op het ‘schonere’ gedeelte nu al gebouwen neerzet, lukt het je niet om de vervuilde grond af te graven en af te voeren.”

Reinigbaar

Vijftien dagen lang deden medewerkers van Mourik Groot-Ammers en Boskalis-Dolman, in opdracht van milieudienst DCMR, onderzoek op het 5,3 hectare grote EMK-terrein. Om te kijken of de grond onder de asfaltverharding ‘reinigbaar’ is en wat daarvan de kosten zullen zijn. Voor het onderzoek werden er op twee plekken proefsleuven van zo’n 4 tot 7 meter diep gegraven, om telkens een klein beetje verontreinigde grond uit te nemen. Daarna ging de sleuf weer dicht. Gekke dingen kwamen de onderzoekers niet tegen. Van der Sterren: “Er gaan verhalen dat hier in het verleden de meest exotische stoffen zijn gestort. Wij zijn ze niet tegen gekomen.” 

Twee omwonenden klaagden over stank in de omgeving. Dat gebeurde al vrij snel na de start van het onderzoek. “We hebben na die klachten meteen de sleuf dichtgegooid en luchtmetingen verricht”, zegt Jasper Baas, projectmanager Stormpolder van de gemeente Krimpen aan den IJssel. “Het bleek te gaan om een teerlucht. Iets dat absoluut niet schadelijk is voor de volksgezondheid.” Om de stankoverlast tegen de gaan, plaatste de gemeente een nevelscherm (gordijn van water) tussen de sleuf en de woningen. En dat hielp.

Dat mensen klachten hebben, is vervelend. “Maar”, zegt Baas, “je leert van dit soort situaties. Als de sanering straks echt gaat beginnen, weet je beter wat je moet doen om stankoverlast tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld door niet op warme dagen te werken. En de sanering gefaseerd uit te voeren.” De stank vermijden is onmogelijk. “Je zult best wel eens wat ruiken tijdens het afgraven van die grond, daar moet je wel zo eerlijk over zijn. We zijn het natuurlijk ook niet meer zo gewend. Toen de koolteerfabriek nog volop draaide, was het tien keer erger.”

Funderingsresten

Naast gegevens over de vervuiling, is er nu ook meer bekend over wat er nog aan funderingsresten in de bodem liggen. Het gaat dan om putten en kelders van de bovengrondse installaties van de EMK die begin jaren tachtig zijn gesloopt. “Niemand weet precies wat daar nog van onder de grond ligt”, zegt Van der Sterren. “En dat is wel belangrijk als je wilt gaan saneren. Hoe meer obstakels je tijdens het graven tegenkomt, hoe hoger de kosten.” Het viel Van der Sterren en zijn collega’s niet tegen wat ze gedurende het onderzoek tegenkwamen. “Er zit veel puin, maar dat is mooi losgestort. En hier en daar een muurtje. Stalen balken lagen er niet.”

Alle onderzoeksresultaten gebruikt de Stuurgroep EMK-terrein om te bepalen op welke manier het terrein wordt gesaneerd. “Het uitgangspunt is een functiegerichte bodemsanering”, legt Baas uit. “Dat wil zeggen dat je de bodem geschikt maakt voor het gewenste gebruik. Dit onderzoek is nodig om te bepalen welke saneringsvarianten er mogelijk zijn en hoeveel die kosten.” Alle vervuiling weghalen is te kostbaar. “Een groot deel van de grond zal worden weggegraven, gereinigd en weer teruggestort. De verontreiniging in de diepere lagen dek je af.”

Voor de herontwikkeling van het terrein ligt er een business case klaar. Daarin staat welke bestemmingen voor het EMK-terrein financieel haalbaar zijn. Baas zelf denkt dat het EMK-terrein met name geschikt is voor de maritieme sector. “Het ligt aan het water en dicht bij alle toeleveranciers. Bovendien is er vanuit de sector vraag naar meer bedrijfsruimte.” De sanering en herontwikkeling van het terrein kan op z’n vroegst in 2015 beginnen.

Op de website van de gemeente is van alles te lezen over het project.

www.krimpenaandenijssel.nl/emk

Floris Bakker

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie