Afbeelding

EMK-terrein Krimpen: sanering gaat er komen

Algemeen 326 keer gelezen

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - Het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel wordt gesaneerd. Begin 2016 moet het project starten. Medio 2017 kunnen nieuwe bedrijven zich vestigen.

De gemeente Krimpen aan den IJssel, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ondertekenden woensdag een bestuurlijke overeenkomst. 

Aantrekkelijk

“Hierin worden nagenoeg alle randvoorwaarden voor het saneren en het herontwikkeling van het EMK-terrein vastgelegd”, vertelt wethouder Marco Oosterwijk. “De Rijksoverheid is de huidige eigenaar van het terrein en wil af van de verplichting om het op dit moment zwaar vervuilde en ingepakte terrein in de huidige status te onderhouden en te beheren. Als gemeente Krimpen zien we kansen om het terrein geschikt te maken als vestigingslocatie voor bedrijven in de sector van de (maritieme-) maakindustrie. Ik weet dat er de nodige belangstelling voor is. Logisch, want het terrein ligt dichtbij water en is alleen daarom al aantrekkelijk.”

Asfaltvlakte

De sanering van het EMK-terrein maakt een einde aan een zich al meer dan dertig jaar voortslepende zaak. “Er zijn een paar generaties Krimpenaren die iedere keer als ze bij het naderen van onze gemeente over de Algerabrug naar rechts kijken die kale asfaltvlakte zien liggen”, weet Oosterwijk. “Van dat beeld hopen we over enkele jaren af te zijn.”

Vertrouwen

Het Rijk en de gemeente voeren al sinds 2009 met meerdere partijen, zoals ook de DCMR Milieudienst Rijnmond, gesprekken over het opruimen van de vervuiling van het EMK-terrein en de kansen die dit biedt om het terrein te transformeren in een aantrekkelijk gebied voor de vestiging van bedrijven. Aanvankelijk werd door de partijen gedacht dat de sanering zo kostbaar zou worden dat saneren en herontwikkelen nooit tot de mogelijkheden zou gaan behoren. Doordat er in de afgelopen jaren nauwgezet onderzoek is gepleegd naar de aard en de omvang van de vervuiling ontstond er meer en meer vertrouwen dat de kosten voor een eventuele sanering beperkter zouden zijn dan aanvankelijk gedacht.

Vestiging

Daar tegenover staat dat het Stormpoldergebied, ook in de afgelopen jaren een aantrekkelijke vestigingslocatie is gebleken voor diverse (internationale) bedrijven. Medio 2014 ontstond er bij alle betrokken partijen het inzicht dat een volledige sanering en herontwikkeling van het terrein tot de serieuze mogelijkheden zou behoren. Ook het besef dat er een (laatste) kans ontstond om het terrein ook voor navolgende generaties duurzaam en veilig te kunnen herontwikkelen speelde zwaar mee in de overwegingen van alle betrokken partijen. In oktober van dat jaar stemde de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in met de plannen om het terrein te saneren en te herontwikkelen.”

Zorgvuldig

“Het saneringsplan is voorbereid en klaar om in procedure te brengen”, zegt wethouder Oosterwijk. “Verder gaan gemeente en Rijk de koopovereenkomst opstellen en het saneringsproject aan de markt voorleggen. Als ook daar overeenstemming over is kunnen we begin 2016 daadwerkelijk aan de slag. Daarbij zullen we in alle opzichten zorgvuldig te werk gaan zeker ook in relatie tot bewoners en bedrijven. We nemen ze mee in elke stap van het proces. Medio juni houden we daartoe met hen een eerste bijeenkomst.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie