• Het coalitieakkoord Vitaal Vooruit! ondertekend. V.l.n.r. Erik Wassink (SGP), Jan Verburg (SGP), Wisja Pannekoek (VGBK), Pascal van der Hek (VGBK), Marco Advocaat (CDA), Irma Bultman (CDA), Willem Schoof (formateur), Heleen Vogel (VVD), Pascal Zuijderwijk (VVD).
• Het coalitieakkoord Vitaal Vooruit! ondertekend. V.l.n.r. Erik Wassink (SGP), Jan Verburg (SGP), Wisja Pannekoek (VGBK), Pascal van der Hek (VGBK), Marco Advocaat (CDA), Irma Bultman (CDA), Willem Schoof (formateur), Heleen Vogel (VVD), Pascal Zuijderwijk (VVD). Foto: Gemeente Krimpenerwaard

Nieuwe coalitie (VGBK, SGP, CDA en VVD) gemeente Krimpenerwaard rond

25 mei, 12:54 Algemeen 1.550 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • VGBK, SGP, CDA en VVD vormen zoals verwacht de nieuwe coalitie in de gemeente Krimpenerwaard. Onder de noemer ‘Vitaal Vooruit!’ willen deze partijen de komende vier jaar werken aan ‘krachtige gemeenschappen, vitale kernen en een toekomstbestendig landelijk buitengebied’. 

‘In 2016 hebben inwoners een strategische visie opgesteld hoe zij denken dat de Krimpenerwaard vitaal kan blijven’, melden de coalitiepartijen in een persverklaring. ‘Ook is er afgelopen jaren al veel beleid gemaakt en zijn er besluiten genomen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Nu is het tijd om daar samen de schouders onder te zetten’.

Vervolgens: ‘Inwoners staan centraal, zowel in dienstverlening als in participatie. Zij moeten kunnen meepraten over hun sociale en fysieke leefomgeving en zich ook gehoord voelen. Ze moeten invloed kunnen hebben op initiatieven die hen raken en ook eigen initiatieven kunnen ontplooien’. 

Om de vitaliteit van de kernen te versterken wordt vol ingezet op het ontwikkelen van de minimaal 3.000 woningen uit de Woonvisie. Deze woningen moeten in en aansluitend aan de randen van de bestaande kernen komen. ‘De extra woningen zijn nodig om de voorzieningen en een evenwichtige samenstelling van bevolkingsopbouw te behouden. Ook bedrijven moeten de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen’. 

Vitaal buitengebied
Het landschap en de kernen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, stellen de VGBK, SGP, CDA en VVD: ‘Het akkoord streeft naar een toekomstbestendig gebruik van het buitengebied. Er is een gezamenlijke inzet nodig voor een innovatieve en duurzame landbouw’.

Formateur Willem Schoof: “Het coalitieakkoord is het resultaat van een aantal weken hard werken door afgevaardigden van de coalitiepartijen, de inbreng van oppositiepartijen en een expertgroep. Enkele oppositiepartijen hebben hun inbreng geleverd op thema’s, die voor hen van belang zijn. Daarnaast hebben verschillende organisaties ons geadviseerd op terreinen als economie, werkgelegenheid en jeugd in de Krimpenerwaard. Ik kijk terug op een constructieve en prettige samenwerking. Dat heeft geleid tot een akkoord voor Krimpenerwaard. Het is nu aan het nieuwe college om de ambities te vertalen naar concrete doelen.”

De coalitiepartijen hebben de volgende wethouderskandidaten naar voren geschoven: Pascal Van der Hek (VGBK), onder andere financiën, dienstverlening & participatie en project gemeentekantoor; Wisja Pannekoek (VGBK), o.a. participatiewet, werk, re-integratie en inkomen; Wet sociale werkvoorziening en cultuur; Erik Wassink (SGP), o.a. water en waterveiligheid, openbare ruimte, sport en onderwijshuisvesting; Irma Bultman (CDA), o.a. jeugd, WMO, onderwijs en subsidiebeleid; Ria Boere (VVD), o.a. strategische visie, ruimtelijke ordening en vergunningverlening, wonen en gebiedsontwikkeling.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie