Afbeelding
Foto: nl.123rf.com

Werkdruk trekt wissel op ambtelijke organisatie gemeente Krimpenerwaard

4 feb, 16:16 Algemeen 1.360 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Het college van B&W maakt zich in toenemende mate zorgen om het aantal moeilijk in te vullen vacatures in de ambtelijke organisatie. Hierdoor loopt de werkdruk (verder) op. 

‘Ook het alternatief om met inhuurkrachten kritieke posities tijdelijk in te vullen is steeds lastiger’, meldt B&W in een raadsinformatiebrief.

Burgemeester en wethouders zien de knelpunten in met name de uitvoerende teams toenemen. Oorzaken zijn een toenemende vraag vanuit de samenleving, nieuwe taken (onder andere als gevolg van corona) en de beperkingen die thuiswerken met zich meebrengen: ‘Zo blijft de werkdruk in enkele teams binnen het ruimtelijk en sociaal domein onverminderd hoog en lukt het nog onvoldoende -ondanks onze inspanningen- om deze te normaliseren. Hiermee staat de dienstverlening aan inwoners onder druk’. 

Tekort
Op het terrein van Ruimtelijke Ontwikkeling is het aantal vergunningaanvragen en principeverzoeken enorm toegenomen. Dit gecombineerd met het vertrek van enkele (inhuur)collega’s, uitval en de lastige arbeidsmarkt is er op dit moment een tekort aan medewerkers om al het werk te kunnen verrichten, meldt B&W: ‘Aanvragen op het gebied van de omgevingsvergunning hebben een wettelijke termijn. We willen voorkomen dat vergunningen van rechtswege verleend worden’.

Om de werkdruk te verminderen wordt de termijn waarop zogenaamde principe-verzoeken (concept-vergunningsaanvragen) worden behandeld verlengd van vier naar acht weken: ‘Verzoeken waarbij op voorhand al duidelijk is dat er veel werk bij komt kijken (doordat er bijvoorbeeld bij diverse partijen navraag gedaan moet worden) worden voorlopig zelfs niet meer in behandeling genomen’.

Hoogste prioriteit
Ook het team ‘toezicht & handhaving’ binnen ruimtelijke ontwikkeling kent een forse toename aan werkzaamheden. Het team mag worden versterkt met een extra kracht, maar de invulling van de vacature blijkt moeilijk. ‘Hierdoor blijft de werkdruk hoog en dienen de werkzaamheden alleen tot de wettelijke taken beperkt te blijven. Dat betekent dat we alleen zaken behandelen met de hoogste prioriteit en de afhandelingstermijn van overige zaken wordt verlengd’, aldus B&W.

Op het terrein van het sociaal domein - loket samenleving & zorg, klinkt vrijwel hetzelfde verhaal, hoewel het hier wel gelukt is het team te versterken. B&W hierover: ‘We zien het aantal complexe ondersteuningsvragen substantieel toenemen. Dit betekent dat de behandeling arbeidsintensiever wordt en wachttijden voor inwoners toenemen. Daar waar het kan zijn werkprocessen aangepast, worden prioriteiten gesteld en extra medewerkers ingezet. Een mooi voorbeeld is dat we hiermee in korte tijd 280 Wmo-aanvragen versneld hebben kunnen afhandelen. Ook is het gelukt om een aantal vacatures in te vullen’. 

Dienstverlening
Desondanks ziet B&W de wachttijden en de werkdruk (opnieuw) oplopen. ‘Extra inzet van inhuur is in ieder geval voor de komende maanden noodzakelijk. We doen er alles aan om op cruciale plekken alle zeilen bij te zetten in het belang van de dienstverlening aan de inwoners’.

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie