• Arjan de Bruin en Wouter van Blanken (rechts).
• Arjan de Bruin en Wouter van Blanken (rechts). Foto: Dieuwertje Visse

‘Vervang tenminste die gammele damwanden’

Algemeen 1.395 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • De sanering van het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel laat nog jaren op zich wachten. Dat zeggen Arjan de Bruin en Wouter van Blanken die zich namens GroenLinks in het gifdossier hebben verdiept.

Volgens de twee is er weinig steun voor het saneringsplan waarover deze week in Den Haag een besluit wordt genomen. Dat bestaat uit een opknapbeurt voor de damwanden en het - beperkter dan gepland - ‘functiegericht’ verwijderden van vervuilde grond. Daarna kan er een bedrijventerrein worden ontwikkeld. “Plekken met de ernstigste vervuiling worden mogelijk niet afgegraven, maar afgedekt met gras of een parkeerterrein”, weet Van Blanken. “Met zo’n beperkte sanering los je het probleem dus wéér niet op. Er kan immers nog altijd zoals nu verontreiniging weglekken.” 

Omwonenden van het EMK-terrein, verenigd in de Stichting Belangen EMK IJsselwijk, lieten zich eerder al negatief uit over deze zogenaamde ambtelijke voorkeursvariant. Die wordt gezien als een ‘afkooppoging’ van het Rijk om het project financieel rond te krijgen en niet als een poging om het zwaarvervuilde terrein grondig te saneren. En nu is er ook bij de Provincie Zuid-Holland twijfel ontstaan. De Bruin snapt dat wel. “De provincie wil de oorspronkelijk beloofde sanering zonder de zeer kostbare nazorg.”

Niet schoon
Een dergelijke sanering van het 5,5 hectare grote terrein zou volgens het ministerie zo’n 70 miljoen euro kosten, twee keer zoveel als de variant die nu op tafel ligt. Hoewel dat bedrag volgens GroenLinks verder niet onderbouwd is. “Wij zijn ons er altijd van bewust geweest, dat er een grote, diepere restvervuiling achter zou blijven”, zegt De Bruin. “Maar haal dan tenminste weg wat van oorsprong de bedoeling was en laat die rotzooi niet meteen achter een gammele damwand zitten.”

Hij verwacht dat, als de provincie al een vergunning zou verlenen, het saneringsplan uiteindelijk zal sneuvelen bij de Raad van State. Het zou in zijn ogen beter zijn als betrokken partijen een pas op de plaats maken. “Als er nu te weinig geld is voor een goede sanering, pak dan alles eindelijk echt goed in en voorkom een halfbakken oplossing! Technieken veranderen en wie weet is er over een paar jaar wel een betere en goedkopere oplossing beschikbaar. Gebruik het terrein tot die tijd desnoods als zonneweide. Je kunt er 14.000 zonnepanelen op kwijt. Dan levert het nog wat op en hoeven we daar geen groen voor op te offeren.”

Vervanging damwanden
Het vervangen van de stalen damwanden is wel noodzakelijk en de wens daartoe werd ook afgelopen week nog in Provinciale Staten uitgesproken. Van Blanken: “Er is al jaren discussie over. In het gunstigste geval zouden deze na versterking volgens memo’s op papier ‘net aan gaan voldoen’. Dat zegt natuurlijk wel iets over de huidige staat. Wij hebben overigens meldingen van lekkages op de ankerpunten gekruist met rapporten waarin vermeld stond dat het maximumpeil binnen de wanden was overschreden. Die periodes waren 100 procent hetzelfde.” Hij wijst erop, dat wanneer de damwand het nu of tijdens toekomstige werkzaamheden zou begeven, de gevolgen rampzalig zouden zijn. “Met nieuwe wanden heb je straks ook meer uitgeefbare grond zonder gebruiksbeperkingen.”

Vaak worden de twee weggezet als ‘onruststokers’ . Het zal De Bruin een worst wezen. “Via allerlei Wob-procedures (Wet openbaarheid van bestuur) hebben wij al heel wat stukken boven tafel weten te krijgen. Ook informatie die de omwonenden de afgelopen zeven jaar is onthouden. Nadat we gevraagd hebben om de notulen van besprekingen, is men maar doodleuk gestopt die te maken. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blokkeert nu al acht maanden de vrijgave van documenten. De gemeente moet zich voor de rechter verantwoorden, want ook die houdt openbaarmaking van allerlei stukken over de damwanden tegen.” 

Van Blanken benadrukt tenslotte nogmaals het uitgangspunt van GroenLinks: “Wij strijden voor een mooi bedrijventerrein. Ongeacht de meerkosten moet er eerst binnen nieuwe damwanden zoveel als technisch mogelijk is, gereinigd worden.”

Floris Bakker

Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie