• Gebouw Amicitia.
• Gebouw Amicitia. Foto: Jan Timmer

‘Cultuurinfarct’ dreigt voor Lekkerkerk

Algemeen 1.242 keer gelezen

LEKKERKERK • Hoe gaat de toekomst van Amicitia er uit zien? Initiatiefgroep Dorpshuis Lekkerkerk en de fracties van Lokaal op 1 en het CDA zijn duidelijk in hun voorkeur. Het gebouw moet in een ‘dorpshuissetting’ behouden blijven voor het dorp. Grote vraag is: gaat de gemeente Krimpenerwaard daar in mee?

Amicitia is een begrip in de Krimpenerwaard en daarbuiten. Tal van mensen kregen er verkering tijdens de befaamde ‘Shop-avonden’ of vierden er een huwelijksjubileum, een verjaardag of een zakelijk samenzijn. Heden ten dage biedt de grote zaal van het markante complex aan het Raadhuisplein nog vooral ruimte aan grote, verenigingen als ’t Regiokoor, Bridgeclub Lekkerkerk en Vrouwen van Nu. Daarnaast wordt de zaal regelmatig geboekt voor toneelavonden, uitvoeringen en cursussen. 

Huurcontract
“Er is in Lekkerkerk geen enkele andere ruimte waar je met zulke grote gezelschappen tegelijk actief kunt zijn”, weet raadslid Jan Cees Hoftijzer van Lokaal op 1. “Maar of dat zo blijft? Punt is dat de gemeente Krimpenerwaard het huurcontract met Amicitia per 1 januari 2022 heeft opgezegd. Daarmee is de toekomst van drie grote verenigingen en tal van andere culturele activiteiten uiterst onzeker geworden.” 

De eigenaar van het gebouw heeft inmiddels te kennen gegeven tot verkoop te willen overgaan. Aankoop van Amicitia door een nieuw op te richten Stichting Cultuurruimte Lekkerkerk biedt volgens Hoftijzer zekerheid over de toekomst van het pand als dorpshuis, eventueel aangevuld met de openbare bibliotheek. “De verhuizing van de bieb zorgt ervoor dat er bouwgrond aan de Talmastraat vrijkomt voor woningbouw. Het geld dat dat oplevert kan mede worden ingezet om het dorpshuis financieel mogelijk te maken. Daarnaast kan dan ook Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard met haar verstandelijk beperkte deelnemers dóór in Huisje van de Zeeuw en - om kosten te besparen - worden ingezet voor schoonmaakwerkzaamheden in het gebouw.”

Naar buiten
Het doorwrochte plan voor het Lekkerkerkse dorpshuis werd in november 2019 naar buiten gebracht en ook al snel naar het gemeentebestuur verzonden. “Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en is nog geen enkele beweging waarneembaar vanuit het college”, verzucht Hoftijzer. “Ik vind dat best treurig, zeker ook omdat de gemeente het woord ‘burgerparticipatie’ voor in de mond heeft liggen. Dit is er een prachtig voorbeeld van: betrokken dorpsbewoners die met een plan komen dat inhoudelijk én financieel uitstekend in elkaar steekt.”

Omdat de initiatiefgroep en zowel het CDA als Lokaal op 1 helder willen hebben hoe het college in de dorpshuisdiscussie staat, zijn er schriftelijke vragen ingediend. Hoftijzer: “Wij vinden het namelijk van het grootste belang om te voorkomen dat het culturele leven in Lekkerkerk getroffen wordt door een infarct. Gemeente Krimpenerwaard kan die ramp vóór zijn door het gebouw te kopen, over te dragen aan Stichting Cultuurruimte Lekkerkerk, de bibliotheek te verplaatsen en een jaarlijkse subsidie van 40.000 euro te verschaffen. Daarmee is de begroting rond en de dorpshuisfunctie van Amicitia voor een relatief laag bedrag gered.”

Snelheid is geboden waar visie en daden met betrekking tot de toekomst van Amicitia betreft. “Om de simpele reden dat de huidige exploitant er ook voor zou kunnen kiezen om het gebouw te verkopen aan een organisatie die op de locatie bijvoorbeeld appartementen wil realiseren. In dat geval is het écht over een sluiten qua dorpshuisfunctie en is Lekkerkerk straks de enige grote kern binnen de gemeentegrenzen zónder sociaal-cultureel centrum. Alleen om die reden al kan het college deze kwestie niet meer laten liggen. Na anderhalf jaar wordt het tijd voor antwoorden.”

Floris Bakker

Redactiecoördinator Het Kontakt - Woerdense Courant

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie