• In 1988/1989 werd het EMK-terrein geïsoleerd. Na het plaatsen van damwanden ging er zand over de vervuilde grond en kwam er een laag asfalt bovenop.
• In 1988/1989 werd het EMK-terrein geïsoleerd. Na het plaatsen van damwanden ging er zand over de vervuilde grond en kwam er een laag asfalt bovenop. Foto: gifbeltkrimpen.net

‘Damwanden rond EMK-terrein voldoen niet aan eisen’

Algemeen 943 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Een door GroenLinks ingediende motie over het EMK-gifterrein kon in de Tweede Kamer rekenen op brede steun.

Nu de hersanering van deze gifbelt van bijna 6 hectare in Krimpen aan den IJssel al geruime tijd stilligt, wil de kamer geïnformeerd worden over de plannen, kosten en risico’s. Kamerlid Suzanne Kröger: “GroenLinks wil duidelijkheid over de toekomst van het EMK-gifterrein. Het kost de maatschappij sinds de jaren tachtig al miljoenen om dit terrein te isoleren. Er wordt al tijden gesproken over de hersanering, maar er is nog geen kubieke meter grond gereinigd. Het is voor mens, dier en milieu belangrijk dat dit stuk grond zo schoon mogelijk wordt opgeleverd.”

Achterkamertje
Krimpenaren Wouter van Blanken en Arjan de Bruin werken intensief samen met de kamerfractie van GroenLinks en zijn blij met de aangenomen motie: “De hele heroriëntatie sinds vorig jaar zomer onttrekt zich tot dusver aan democratische controle en inspraak”, vindt De Bruin. “Eind maart wordt er weer ergens in een achterkamertje onderhandeld over met hoeveel gif Krimpen opgescheept zal blijven zitten, omdat een optimale reiniging te duur wordt bevonden. Wij vinden dat we daar als maatschappij en volksvertegenwoordigers ook wel iets over te zeggen moeten hebben. Daar is de overgrote meerderheid in de Tweede Kamer het blijkbaar mee eens.”

Onlangs beantwoordde staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) door GroenLinks ingediende schriftelijke kamervragen. Er werd mede door zorgen bij inwoners van Krimpen aan den IJssel flink doorgevraagd over de staat van de damwanden rond het gifterrein. Het ministerie bevestigt nu wat lokaal al langer werd betoogd: ze voldoen momenteel niet.

Eind vorig jaar benadrukte wethouder Wubbo Tempel (CDA) in het gemeenteblad De Klinker nog, dat ‘de damwanden in de huidige situatie prima voldoen’. Het ministerie schrijft nu echter dat de damwanden niet meer voldoen aan de huidige, strengere, veiligheidsnormen voor damwanden. ‘De kans op doorbuigen van de damwanden overschrijdt de veiligheidsrichtlijn.’

Constructiefout
Arjan de Bruin stoort zich aan de wat hij noemt ‘bestuurlijke bluf’. “We geven al lang aan, dat de wanden niet voldoen en eigenlijk door een constructiefout dat ook nooit gedaan hebben. Lokaal is dan de reactie dat het allemaal prima in orde is, maar dat kan men dan niet met rapporten onderbouwen. Nu wordt gewoon bevestigd wat wij al uit verschillende bronnen hebben: de wand is niet stabiel en in feite gewoon lek.”

Wethouder Tempel bestrijdt die lezing. Hij wijst op de uitkomsten van een inspectie die de aannemer in 2019 deed. Daaruit blijkt dat de damwanden in een redelijke tot goede staat verkeren. “Er zijn geen substantiële beschadigingen vastgesteld. De damwanden in combinatie met de grondwateronttrekking, voldoen aan de functie om de verontreiniging te isoleren en om de milieu-hygiënische risico’s en de risico’s voor verspreiding weg te nemen. Hieruit concludeer ik dat de damwanden hun functie vervullen en dus niet onveilig zijn.

Of het terrein ooit volledig gaat worden gesaneerd is sterk de vraag. Staatssecretaris Van Veldhoven verklaarde eerder al dat de verwachte extra kosten niet meer in verhouding zouden staan tot de maatschappelijke opbrengsten. Op de vervolgvraag over waarop deze conclusie gebaseerd is, komt in de ogen van GroenLinks nu geen duidelijk antwoord. De verwachting is dat dankzij de motie, de Tweede Kamer nu wel invloed zal krijgen op welk scenario er gekozen wordt.

Floris Bakker

Redactiecoördinator Het Kontakt - Woerdense Courant

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie