• In 1988/1989 werd het EMK-terrein geïsoleerd. Na het plaatsen van damwanden ging er zand over de vervuilde grond en kwam er een laag asfalt bovenop.
• In 1988/1989 werd het EMK-terrein geïsoleerd. Na het plaatsen van damwanden ging er zand over de vervuilde grond en kwam er een laag asfalt bovenop. Foto: gifbeltkrimpen.net

GroenLinks Krimpen stapt naar rechter om stukken in te zien over staat van damwanden

Algemeen 964 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Arjan de Bruin van GroenLinks Krimpen stapt naar de rechter om duidelijkheid te krijgen over de staat van de damwanden rond het EMK-terrein.

De Bruin diende in oktober vorig jaar een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) in bij de gemeente Krimpen aan den IJssel, maar kreeg (nog) niet de informatie waar hij om vroeg. Dat valt hem tegen. “Verantwoordelijk wethouder Wubbo Tempel beloofde ons volledige transparantie, maar er ligt nog altijd geen rapport waarin zwart op wit staat vermeld dat er niets mis is met die damwanden.” 

Hij wijst erop dat de gemeente de wettelijke termijn wat betreft het Wob-verzoek (ruimschoots) overschreden heeft. “Ruim een maand geleden is er een ingebrekestelling gestuurd met een laatste termijn van twee weken. Hierop is een reactie uitgebleven waarop vorige week de stap naar de bestuursrechter is gemaakt. Deze zag ook reden om hier werk van te maken en heeft er een spoedprocedure van gemaakt.”

De Bruin beschikt over aanwijzingen dat de damwanden op diverse plaatsen lekken en er vervuild grondwater naar buiten stroomt. Dat de gemeente al een deel van het terrein aan de Stormpolderdijk wil herontwikkelen vindt hij dan ook onbegrijpelijk. “Er is nog zoveel onduidelijkheid over de verontreiniging in de grond. Neem nou geen beslissingen waar je later spijt van krijgt, zou ik tegen de gemeente willen zeggen.”

Overzicht
Een woordvoerder bevestigt dat er bij de gemeente op 27 oktober vorig jaar een verzoek is binnengekomen om alle correspondentie tussen Krimpen aan den IJssel en andere overheden over de (staat van de) damwanden te verstrekken. “Op 24 november is er door de gemeente een overzicht verstuurd van alle onderzoeken die zijn uitgevoerd, met de mededeling dat nog moet worden onderzocht of we die kunnen verstrekken. Die onderzoeken zijn namelijk niet in opdracht van de gemeente uitgevoerd en ook niet aan de gemeente als ‘bevoegd gezag’ verstrekt. We moeten dus (laten) nagaan bij de opdrachtgevers c.q. de onderzoeksbureaus of de rapporten ‘zo maar’ door ons verstrekt mogen worden.”

Wethouder Wubbo Tempel verklaart dat hij in december tijdens een zogenaamde BOT-sessie (Benen Op Tafel) in grote openheid een ‘stand van zaken’ heeft gegeven. “Op vragen van de aanwezigen, waaronder de heren Van Blanken en De Bruin (van GroenLinks Krimpen, red), heb ik uitgebreid antwoord gegeven. Ook door DCMR (milieudienst) en de eigenaar van het terrein (de Staat) is toen uitgebreid informatie verstrekt over de kwaliteit en staat van de damwanden.”     

‘100 vragen’
Tempel zegt dat de projectorganisatie Stormpolderdijk na de BOT-sessie aan de slag gegaan om de ‘100 vragen’ van De Bruin en Van Blanken te beantwoorden. “Dat gaat de gemeente natuurlijk doen. We zullen hen zeker deze informatie verschaffen. Naar verwachting kunnen we de ‘Wob-informatie’ deze week (digitaal) verstrekken.”

De stortplaats van de voormalige Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) ligt in de Stormpolder langs de Hollandsche IJssel. Het verontreinigde terrein werd in 1989 geïsoleerd. De provincie Zuid-Holland besloot destijds de vervuilde grond niet af te graven, maar in te dammen en te bedekken met een laag asfalt.  

Floris Bakker

Redactiecoördinator Het Kontakt - Woerdense Courant

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie