Afbeelding

Sluitende begroting Krimpenerwaard ‘financieel illusionisme’

Algemeen 335 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De gemeenteraad van Krimpenerwaard is dinsdagavond akkoord gegaan met de meerjarenbegroting. 

Omdat een eerste versie niet op de goedkeuring van de provincie kon rekenen, moest B&W halsoverkop aan de slag om alsnog een sluitende begroting te presenteren. Dat lukte onder andere door een deel van de Eneco-gelden (5,8 miljoen euro) aan te wenden als dekking. 

Goochelen
“Dat kan je gerust financieel illusionisme noemen”, stelde Jan Willem van der Ham namens de SGP-fractie. “Het is niet de meest solide manier om een begroting sluitend te krijgen.”

Irma Bultman (CDA): “Wij hadden die 5,8 miljoen euro liever ingezet voor duurzaamheid, waar het ook voor bedoeld is.” 

Beperkt
Wethouder Ria Boere pareerde de kritiek door te stellen dat op deze wijze de lasten voor de inwoners beperkt kunnen blijven. Het college van B&W hoopt dat een nieuw kabinet komend jaar met extra financiële middelen over de brug komt om de ieder jaar stijgende kosten in het sociaal domein, waar alle gemeenten in Nederland mee te kampen hebben, te compenseren.

“De zorgen zijn nog niet weg”, erkende wethouder Boere. “We moeten volgend jaar gelijk in het eerste kwartaal spijkers met koppen slaan om de begroting ook op langere termijn sluitend te krijgen. Maar die handschoen gaan we oppakken.”

Zo is nog helemaal niet zeker dat de voor komend jaar begrote 1,7 miljoen euro voor de jeugdzorg volstaat. Het college meldt in de toelichting bij de begroting rekening te houden met extra kosten als gevolg van volume- en prijsgroei binnen de jeugdzorg en de Wmo. Hierover ontstaat pas in een later stadium duidelijkheid.

Corona
Naast zorgenkindje het sociaal domein heeft ook de coronacrisis een gat geslagen in de gemeentebegroting. Een eerste inschatting is dat het nadelige effect voor 2021 ruim 1,4 miljoen bedraagt.

De ozb-belasting en het tarief rioolheffing stijgen komend jaar met de inflatiecorrectie. Wat de afvalstoffenheffing betreft ziet de gemeente zich geconfronteerd met stijgende tarieven voor verwerking, kostenverhoging in de inzameling en lagere opbrengsten voor grondstoffen. Dit maakt een ‘lichte stijging’ in de vaste en variabele tarieven noodzakelijk. 

Minnen
Al met al sluit de begroting in 2021 nog met een plus van 66.000, maar de jaren daarna laten forse minnen zien (van ruim 7 ton in 2022 tot en met min 1,1 miljoen euro in 2024).

Met genoemde technische handeling -het inzetten van een deel van de Enecogelden als dekking- wordt dit opgelost. De provincie geeft er gezien de bijzondere omstandigheden dit jaar haar fiat aan.

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie