• Het vervuilde EMK-terrein in de Stormpolder.
• Het vervuilde EMK-terrein in de Stormpolder. Foto: Floris Bakker

Half jaar vertraging voor bodemsanering EMK-terrein

Algemeen 1.353 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • De bodemsanering van het voormalige EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel is nog niet begonnen, maar loopt nu al zes maanden vertraging op. Het lukt uitvoerder Dura Vermeer niet om de vervuilde grond die vrijkomt thermisch te laten reinigen.

Het thermisch reinigen (verbranden bij hoge temperatuur) gebeurt door een erkende verwerker. Recentelijk hebben erkende verwerkers Dura Vermeer laten weten dat zij tot nader order geen grond ter reiniging innemen. Hun bestaande voorraden thermisch gereinigde grond zijn te groot en kunnen momenteel niet in de markt worden gezet. Dit komt doordat de kwaliteit van deze grond landelijk ter discussie staat.

Onderzoek
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur heeft besloten een onderzoek in te stellen. Totdat er meer duidelijk is, zowel milieutechnisch als politiek-bestuurlijk, is er sprake van stagnatie. Dura Vermeer wijst erop dat het gaat om een ontwikkeling die op landelijk niveau speelt en waar ze geen enkele invloed op heeft.

Dura Vermeer is in oktober 2018 gestart met de voorbereidingen voor de grootschalige bodemsanering van de Stormpolderdijk, ook bekend als het voormalige EMK-terrein. In mei zou de tent, waarbinnen de ontgraving van de verontreinigde grond - onder gecontroleerde omstandigheden - plaats zou vinden, worden opgebouwd. Daarna kon de bodemsanering van start.

Afspraken
Dura Vermeer en het Rijk, de eigenaar van het terrein in de Krimpense Stormpolder, beraden zich momenteel over de ontstane situatie. Gezamenlijk wordt bekeken welke onderdelen van het werk doorgang kunnen vinden. Daarnaast is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in overleg met de branche van grondreinigers om tot afspraken te komen, die ertoe moeten leiden dat de kwaliteit van de thermisch gereinigde grond verbetert.

www.stormpolderdijk.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie