Afbeelding
Foto: Stockfoto

Woonvisie Krimpenerwaard: 1.600 extra woningen tot 2030

Algemeen 855 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Er zijn de komende jaren meer woningen nodig voor starters en senioren. Daarom wil de gemeente Krimpenerwaard in de periode tot 2030 zo'n 3.000 woningen laten bouwen, verbouwen of aanpassen.

Per kern wordt bekeken hoe de woningbehoefte kan worden ingevuld.

Dat streven naar maatwerk blijkt uit de Woonvisie, die donderdagmiddag door wethouder Dilia Blok op het gemeentekantoor van Stolwijk werd gepresenteerd. Bij het opstellen van deze blik op de toekomst hebben Blok en projectleider Sander Reith informatie ingewonnen bij projectontwikkelaars, makelaars, wooncorporaties, huurdersorganisaties en zorgaanbieders. Daarnaast werd een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente.

"Het gaat ons er vooral om één- en tweepersoonshuishoudens tegemoet te komen. Wonen, zorg en welzijn worden vanwege de vergrijzing belangrijke factoren. Senioren blijven langer zelfstandig wonen. Het levensloopgeschikt maken of het aanbieden van aangepaste woningen is onvermijdelijk. In het huidige woningbouwprogramma zijn er in dit opzicht mogelijkheden voor 1.400 woningen. Onze ambitie reikt verder. Wij zetten in op nog eens 1.600 woningen. Daarmee komen we uit op 3.000 woningen in dertien jaar tijd", aldus Dilia Blok.

De wethouder benadrukte dat commissie- en raadsleden de Woonvisie nog moeten beoordelen en vaststellen. Het concept staat op 18 april en 9 mei op de agenda. "Dat kan nog een pittige discussie opleveren. Dit document biedt gegevens voor het prangende vraagstuk: waar staan wij nu als gemeente Krimpenerwaard?"

Gezinsverdunning
Feit is dat gezinsverdunning zelfs bij een ongewijzigd inwoneraantal tot meer vraag naar woonruimte leidt. Projectleider Reith gaat uit van een groei met 2.500 huishoudens. Om krapte op de woningmarkt te voorkomen zijn nieuwe initiatieven nodig.

"We moeten zorgen voor passende huisvesting voor onze inwoners en de verscheidenheid aan woningen vergroten. Daarom willen we zoveel mogelijk binnen bebouwd stedelijk gebied aan de slag. Daarbij bieden leegstaande bedrijfspanden, zoals in Schoonhoven Noord en Galgoord in Haastrecht, mogelijkheden voor woningen en appartementen."

Het is niet de bedoeling dat de polder langzaam wordt volgebouwd. Dilia Blok benadrukt dat ze juist het open landschap wil behouden. "Het doel van deze woonvisie is om de kracht van de Krimpenerwaard de komende jaren verder te benutten. Dit poldergebied is centraal gelegen in de Randstad en goed bereikbaar. Comfortabel, veilig, rustig en kleinschalig, met veel ruimte en groen. De kernen zijn leefbaar en vitaal. Om dat te bekrachtigen is een stevige bouwambitie noodzakelijk."

Het college wil inspelen op belangrijke ontwikkelingen op het gebied van zorg, zoals het faciliteren van bijzondere woonvormen voor mensen met een beperking. "Daarnaast willen we initiatieven van onze inwoners om hun eigen plannen te bedenken, zoals particulier opdrachtgeverschap, zoveel mogelijk honoreren. Dat gebeurt al op kleine schaal en leidt tot saamhorigheid en uniformiteit."

Ook duurzaamheid behoort bij het programma. Wethouder Pieter Neven zal dit onderwerp op een later tijdstip toelichten.

Pieter van der Laan

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie