Afbeelding

Pilot: motorrijders in weekend niet welkom op Lekdijk-West (Lopik)

Algemeen 3.272 keer gelezen

LOPIK • B&W van de gemeente Lopik wil alsnog motoren weren van de Lekdijk-West. Hiertoe hebben burgemeester en wethouders een voorlopig verkeersbesluit genomen.

De maatregel geldt voor het dijkvak van Schoonhoven tot aan de Zijdeweg in Lopik. "Gedurende de weekenden van de pilotperiode -van maart tot en met oktober- geldt hier een verbod voor motoren", verklaart burgemeester Westerlaken.

Het besluit is opmerkelijk, omdat eerdere pogingen om de overlast van motorrijders op de Lekdijk terug te dringen, strandden. Het bleek niet mogelijk om één bepaalde groep verkeersdeelnemers uit te sluiten en ook de handhaving was een heikel punt.

Een ultieme poging in 2015 om de Lekdijk-West dan maar voor alle gemotoriseerd verkeer –uitgezonderd bestemmingsverkeer- tot verboden gebied te verklaren, bleek te weinig draagkracht te hebben onder inwoners. Er kwamen in 2015 ruim negentig zienswijzen op het voorgenomen verkeersbesluit binnen. Reden voor wethouder Gerrit Spelt om destijds het 'hoofdpijndossier' te sluiten en te verklaren dat "dit verkeersbesluit het laatste redmiddel was. Andere opties dan motorrijders te wijzen op hun verkeersgedrag zie ik niet."

Nieuwe poging
Burgemeester Renate Westerlaken bevestigt dat er desondanks een nieuwe poging wordt gedaan. "Het college werd daarna nogmaals benaderd door bewoners van de Lekdijk-West met de vraag om met een oplossing te komen. Omdat we het belangrijk vinden dat het nieuwe voorstel op draagvlak kan rekenen van alle partijen, is er ook gesproken met de politie, motorverenigingen en de gemeente Krimpenerwaard. Ook is rekening gehouden met genoemde punten in de zienswijzen, die ingediend zijn naar aanleiding van het verkeersbesluit van vorig jaar."

Dit leidde tot een pilot voor een weekendafsluiting voor motoren, in de periode maart tot en met oktober 2017. Westerlaken: "We trekken nu samen met de gemeente Krimpenerwaard op om de overlast tegen te gaan. Het verbod voor motoren alleen geldt voor in het weekend. Om inzicht te krijgen in het gedrag van de motorrijders houden we een nulmeting in de periode voorafgaand aan het verbod. De meting wordt vervolgens herhaald in de maanden van het verbod. "

Dijkbewoners is gevraagd om klachten over motoroverlast te blijven melden. "Denk aan ongevallen, geluidsoverlast, hardrijden en agressief verkeersgedrag. Dit alles om het probleem te blijven monitoren en om te kijken of de ervaren overlast bij inwoners afneemt", aldus Westerlaken.

Het verkeersbesluit ligt tot 16 februari ter inzage op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bij de afdeling organisatieondersteuning op het gemeentehuis. Buiten deze openingstijden kan het op afspraak worden ingezien.

Verdeeld
Het voorgenomen verkeersbesluit blijft de meningen verdelen. Een bewoonster van de dijk ten oosten van de Zijdeweg, het gedeelte dat buiten de afsluiting valt, zegt dat er wordt geluisterd naar degenen die het hardste roepen. "Waarom wordt dit stuk dijk ook niet afgesloten? Klagen de bewoners richting Willige Langerak harder? Ik voel me door dit nieuwe verkeersbesluit overvallen en vind dat de gemeente op slinkse wijze een nieuwe poging doet", stelt de bewoonster, die liever niet met haar naam in de krant wil. "Ik heb geen zin in ruzie aan de dijk. We wonen hier verder prima. Overigens denken mijn buren er hetzelfde over."

Wat haar betreft hoeft de dijk niet te worden afgesloten voor motoren. "Natuurlijk is er wel eens wat, maar ook andere weggebruikers zorgen voor overlast. De voorgenomen afsluiting betekent dat de Zijdeweg en 'ons' stuk dijk nog intensiever gebruikt gaan worden. Alle motoren moeten dan immers via de Zijdeweg de dijk op of af. Dat is geen prettig vooruitzicht. Daarbij denk ik ook aan de wandelaars en fietsers die via het traject Zijdeweg-Rolafweg Zuid een rondje Lopik doen. Zij blijven last houden van de motorrijders."

B&W kan dan ook een zienswijze van haar kant verwachten. "Al verwacht ik daar niet veel van. Ook op de vorige verkeersbesluiten heb ik gereageerd, maar daar heb ik nooit meer iets van vernomen."

Robert van der Hek

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie