Afbeelding

'Rioolheffing van jaar tot jaar bekijken'

Algemeen 204 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Het voorstel van het college van B en W van de gemeente Krimpenerwaard om de rioolheffing jaarlijks met 25 euro te laten stijgen om kostendekkend het hemel- en afvalwater af te voeren, kan niet rekenen op applaus.

Alle partijen zijn flink geschrokken van dat repeterende bedrag en willen in 2017 met wethouder Boere eerst de investeringen evalueren, voordat inwoners met fors hogere lasten worden opgezadeld. CDA-woordvoerder Frank Moné: "We moeten de rioolheffing van jaar tot jaar bekijken."

Debat
Wethouder Ria Boere gaf in het debat over het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) aan dat voor gevolgen van de klimaatverandering en de staat van het huidige rioolstelsel miljoenen euro's moeten worden uitgetrokken. De vervangingswaarde van de huidige riolering bedraagt 197 miljoen euro. Voor een periode van zestig jaar wordt het duizelingwekkende bedrag van 568 miljoen euro geschat.

De overheid betaalt mee om de slappe bodem in balans te houden, maar die bijdrage is niet toereikend. "Om alle uitgaven te dekken is eigenlijk een directe invoering nodig van een langjarig kostendekkend tarief van 488 euro voor meerpersoonshuishoudens. Momenteel wordt hiervoor een tarief geheven van 256 euro. Een stijging van dat tarief is dan ook noodzakelijk, waarbij met een verhoging van 25 euro per jaar in 2026 het kostendekkend tarief kan worden bereikt."

Motie
Het CDA en SGP vonden de haast overdreven en zullen een motie indienen tijdens de begrotingsvergadering op 8 november. Frank Moné: "Plannen voor een dergelijke lange termijn bevatten zeer veel onzekerheden. Inschattingen kunnen in de praktijk meevallen. Ook de technologische ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer zijn voor de langere termijn niet goed te voorspellen. Het lijkt ons niet wijs om nu een besluit te nemen dat tot bijna een verdubbeling van de rioolheffingstarieven leidt."

De andere partijen waren dezelfde mening toegedaan, ook al konden ze de stijging van de rioolheffing met 25 euro voor komend jaar billijken. Wel werd er op gewezen dat agrariërs niet dubbel gepakt moeten worden. "Zij dienen alleen op te draaien voor hun gezinshuishouding en niet voor de gebouwen", aldus Eric Koelewijn (SGP).

Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard) pleitte in een motie voor ontheffing voor de boeren. "Als de bedrijfsgebouwen van veehouders niet zijn aangesloten op het riool moet dat gedeelte worden vrijgesteld van rioolheffing."

Wethouder Boere stemde in met de evaluatie en wil de situatie voor de agrariërs nog eens doornemen.

Ze had begrip voor de twijfels bij de raadsleden. "Ik snap dat het lastig is om jaren vooruit te kijken. Financieel kan deze gemeente wel een stootje hebben. We vallen niet meteen om."

Pieter van der Laan

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie