Afbeelding
Foto: Waterschap

Controle op onderhoud dijken in het rivierengebied

Algemeen 381 keer gelezen

REGIO • Vanaf 3 oktober controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd.

De dijkbeheerders controleren of de particuliere percelen aan de dijk voldoende gemaaid zijn en of overhangend hout is gesnoeid. Ook mag er in de winterperiode geen vee op de dijk lopen, om schade te voorkomen. Het belangrijkste doel van het onderhoud is een sterke grasmat op de dijken. Die stevige grasmat draagt eraan bij dat de dijken goed bestand zijn tegen het rivierwater bij hogere waterstanden.

Schouw waterkeringen
Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen moeten de dijktaluds en de bermen voldoende maaien en overhangend hout snoeien. Het maaisel en snoeihout moeten opgeruimd worden en alle distels en brandnetels moeten verwijderd worden. Dit moet voor 3 oktober zijn gebeurd.

Wie werkzaamheden heeft nabij de dijk, waarvoor het waterschap toestemming heeft gegeven, moet rekening houden met de speciale voorwaarden die gelden tijdens het hoogwaterseizoen.

Op tijd beginnen
Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het onderhoud uit, op kosten van de betreffende eigenaar. Op tijd beginnen met het onderhoud van de dijk kan dit voorkomen.

Voor meer informatie kan gemaild worden naar schouw@wsrl.nl.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie