• Het bouwplan De Manege in Alblasserdam.
• Het bouwplan De Manege in Alblasserdam. Foto: Aangeleverd

Ontwikkelaar verwerkt reacties op plan De Manege in Alblasserdam

Algemeen 410 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Woensdagavond 13 oktober werd op initiatief van de ontwikkelaar van het bouwplan De Manege aan de Polderstraat te Alblasserdam een tweede buurtbijeenkomst gehouden.

Er waren meerdere positieve reacties van omwonenden ontvangen en er wordt al meegedacht over de straatnamen. Ook de gedane suggesties, al dan niet met een kritische noot, neemt de ontwikkelaar zorgvuldig in overweging en toetst deze op haalbaarheid.

Bij de eerste bijeenkomst heeft de buurt aan de hand van de schets van het plan mee kunnen denken over de invulling ervan. De ontwikkelaar heeft de door omwonenden genoemde zaken gewogen en besproken met de betrokken instanties. De uitwerking hiervan is op woensdagavond 13 oktober gepresenteerd en toegelicht door de ontwikkelaars en RoosRos Architecten.

Om de flora en fauna zoveel mogelijk te respecteren is door de ontwikkelaar gekozen voor natuurinclusief ontwikkelen en bouwen. Zoveel als mogelijk blijven de bestaande bomen gehandhaafd. Enkele bomen zullen vanwege de bouw worden verwijderd. Hiervoor in de plaats zullen nieuwe bomen worden geplaatst elders in het plan.

De watergangen zijn op diverse plaatsen verbreed, het zogenaamde bouwblok B is verplaatst en de bouwhoogte van blok E achterop het perceel is lager en daarmee ook ‘vriendelijker’ geworden.

Het plan voorziet volledig in de eigen parkeerbehoefte binnen het plangebied, waardoor er geen hogere parkeerdruk op de directe omgeving zal plaatsvinden.

De ontwikkelaar heeft al in een vroeg stadium de bouwer Aannemersbedrijf P. van Leeuwen b.v. betrokken bij de plannen. De bouwer kijkt nu al mee om tijdens de bouwperiode een en ander zo optimaal mogelijk te kunnen organiseren, zodat de overlast tot een minimum beperkt kan worden.

Op het voormalige Korteland terrein is men van plan appartementen en eengezinswoningen (rijwoningen en twee onder éénkapwoningen) te bouwen. De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland op medio 2022.

De verkoop van de woningen is nog niet gestart, maar geïnteresseerden kunnen zich alvast opgeven bij Q makelaars via 085-0406200.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie