Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Conceptplannen Hoogspanningsverbinding in de regio ter inzage

Nieuws 2.848 keer gelezen

REGIO • Vanaf vrijdag 26 mei tot en met vrijdag 7 juli ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage voor het project Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg - Krimpen aan den IJssel of Crayestein.

In deze notitie staan de kaders voor het op te stellen milieueffectrapport voor het bovengenoemde project. De gemeente Molenlanden wijst inwoners op de mogelijkheid dat men op de notitie kan reageren door het indienen van een zienswijze binnen de bovengenoemde periode.

Het project betreft de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of tussen Geertruidenberg en Crayestein (Dordrecht). De nieuwe hoogspanningsverbinding is een verbinding die de bestaande hoogspanningsstations met elkaar verbindt. Hiervoor moeten de stations worden aangepast en waar nodig uitgebreid.

Tien mogelijke corridors
Om te bepalen wat het meest geschikte tracé is om deze verbinding aan te leggen, verkennen TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tien mogelijke corridors (zie afbeelding). De milieueffecten van deze routes worden onderzocht en vergeleken. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau worden de routes en de onderzoeken naar de milieueffecten beschreven.

De resultaten van deze onderzoeken worden beschreven in het milieueffectrapport (MER) en de Integrale Effectenanalyse (IEA). Het streven is om in 2025, mede op basis van het MER en de IEA, een voorkeursalternatief vast te stellen. Na 2027 wordt de nieuwe verbinding gebouwd.

Meer informatie over het project is te vinden op: www.tennet.eu/nl/projecten/geertruidenberg-krimpen-aan-den-ijssel-crayestein.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau is van 26 mei tot en met 7 juli in te zien op www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c. Op deze website is het tevens mogelijk om binnen deze periode een zienswijze in te dienen. Dit kan ook nog per brief of mondeling tijdens één van de informatiebijeenkomsten of door te bellen met Bureau Energieprojecten.

Informatiebijeenkomsten
Inwoners van Molenlanden zijn welkom op donderdag 8 juni tussen 19:00 en 21:00 uur in de Spil in Bleskensgraaf voor een informatiebijeenkomst om meer te weten te komen over het project. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er zijn medewerkers van TenneT, het ministerie van EZK en de gemeente aanwezig aan wie u vragen kunt stellen over het project en de procedure.

Op maandag 19 juni vindt in De Til in Giessenburg tussen 19:00 en 21:00 uur een tweede bijeenkomst plaats, waar een webinar getoond zal worden met informatie over dit project en de mogelijkheid tot vragen stellen aan de wethouder en projectleiders van TenneT en EZK.

Op www.molenlanden.nl/nieuw-hoogspanningstrace staat ook meer informatie.

De raad van Molenlanden is inmiddels op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen rondom de nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV middels een raadsinformatiebrief. Deze is terug te lezen via: https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/ab06fdb2-bb2b-4008-b503-060c60dfef98.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden