Afbeelding
Foto: www.123rf.com
update

Hoogspanningslijn door de regio? ‘Nu nog te vroeg voor een keuze’

Algemeen 1.892 keer gelezen

MOLENLANDEN • De tijd is nog niet rijp voor het maken van een keuze voor een tracé van een nieuwe hoogspanningsverbinding door de regio. Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden naar aanleiding van vragen die het CDA hierover had gesteld.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT nemen binnenkort een beslissing over de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan de IJssel en Geertruidenberg. Eén van de twee tracés waaruit gekozen gaat worden, voert naar alle waarschijnlijkheid door Molenlanden.

De gemeente Molenlanden is nauw betrokken bij de voorbereidingen voor het tracé dat gekozen wordt voor de hoogspanningslijn. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer precies de beslissing genomen wordt over één van de tracés. Na de zomer van dit jaar moet de Nota Reikwijdte en Detailniveau verschijnen, waarin concrete zoekgebieden en tracés vermeld staan, waarna een Milieu Effecten Rapportage (MER) zal worden uitgevoerd.

Vragen CDA
In de aanloop naar de keuze voor een tracé wilde het CDA van Molenlanden weten wat nu concreet de voorkeuren zijn van het ministerie en Tennet. Ook wil de partij weten wat de kosten zijn van de beide tracés.

Verder wil het CDA weten of het mogelijk is dat de aanwezigheid van de drie windturbines ten zuiden van Giessenburg de gemeente beschermt tegen de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding dwars door Molenlanden.

De gemeente Molenlanden meldt op de vragen van het CDA dat informatie over de kosten momenteel nog niet beschikbaar zijn en dat de gemeente geen voorkeur uitspreekt totdat alle opties beoordeeld zijn.

Ook op de suggestie dat de drie windturbines bij Giessenburg bescherming zouden bieden tegen de aanleg van een hoogspanningslijn aldaar, kan het gemeentebestuur niks zinnigs zeggen. “Binnen het zoekgebied zijn op dit moment geen tracés definitief uitgesloten, totdat het beoordelingskader is opgesteld. De windturbines zijn net als de ruimtelijke opgaven en andere aandachtspunten, kwaliteiten en belemmeringen doorgegeven aan het bevoegd gezag.”

Persbericht gemeente
De gemeente Molenlanden heeft op vrijdag 13 januari ook een persbericht gestuurd over de betrokkenheid van de gemeente Molenlanden bij de verkenning van de aanleg van nde nieuwe hoogspanningsverbinding (380 kV-verbinding).

“De gemeente Molenlanden begrijpt de noodzaak hiervan en streeft naar regionale samenwerking”, schrijft de gemeente. “Daarnaast vraagt de gemeente bij het ministerie en TenneT aandacht voor burgerparticipatie en voor de maatschappelijke opgaven in het gebied.”

De eerste officiële stap in de verkenning start deze maand met de publicatie van de Nota Voornemen & Participatie door het ministerie.

In aanloop naar de energietransitie voeren het ministerie en TenneT analyses uit van de capaciteit van het landelijk hoogspanningsnetwerk. Daarbij hebben zij een tekort aan capaciteit op het landelijke hoogspanningsnetwerk vastgesteld, onder andere op het traject van Krimpen aan de IIssel naar Geertruidenberg. Op dit traject is een nieuwe verbinding nodig, om de capaciteit te verhogen. De nieuwe verbinding moet in 2030 gereed zijn. Het is hiervoor niet mogelijk om bestaande verbindingen uit te breiden. TenneT onderzoekt hiervoor twee mogelijke verbindingen, waarbij er één naar alle waarschijnlijkheid de gemeente Molenlanden doorkruist.

Molenlanden is zich bewust van de noodzaak om het elektriciteitsnetwerk te versterken, en ondersteunt de energietransitie. Het zoekgebied voor de nieuwe verbinding bevat vijftien gemeenten en twee provincies. Aan het eind van het onderzoekstraject brengt TenneT een advies uit aan minister Jetten van Klimaat en Energie over welk verbinding de voorkeur geniet.

Hier tegenover biedt de regio een regioadvies aan, waarin zij hun voorkeur onderbouwen. Hoe meer regionale partners dit advies ondersteunen, hoe zwaarder dit advies weegt. Regionale samenwerking in dit proces is in het belang van alle gemeenten, inclusief de gemeente Molenlanden.

Kan veel losmaken
Wethouder Lock: “De gemeente Molenlanden snapt dat deze informatie veel kan losmaken. Het is daarbij onze taak om iedereen goed en geregeld te informeren over de ontwikkelingen en de burger tijdig te betrekken. Wij zijn ons volledig bewust van de impact die een nieuw verbinding door onze gemeente kan hebben, maar ook van de noodzaak van een dergelijke verbinding voor de energietransitie.”

Het ministerie en TenneT organiseren inloopbijeenkomsten, waar belangstellenden met hen in gesprek kunnen over de verkenning naar deze nieuwe verbinding. Daarnaast kan men ook online reageren op de Nota Voornemen & Participatie en zal deze op bepaalde plekken ook fysiek ter inzage worden gelegd.

Op dinsdag 24 januari vindt de eerste bijeenkomst plaats in Nieuw-Lekkerland. De aankondiging van de avond wordt verzorgd door TenneT en het ministerie.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden