• Een tekening van Park Rietveld.
• Een tekening van Park Rietveld. Foto: Aangeleverd

Plan voor 45 nieuwe woningen in Noordeloos

Algemeen 2.307 keer gelezen

NOORDELOOS • De gemeente Molenlanden staat positief tegenover een plan om 45 woningen te realiseren in Noordeloos.

In het plan Park Rietveld worden aan de Singel 4a in Noordeloos, waar nu nog een autobedrijf, een transportbedrijf en twee bedrijfswoningen gevestigd, een woonwijk ontwikkeld met 45 woningen. De bedrijven hebben aangegeven te willen stoppen of te verplaatsen.

De locatie ligt aan de zuidkant van Noordeloos, binnen de bebouwde kom. De initiatiefnemer stelt voor om het plangebied, met een oppervlakte van 19.945 vierkante meter, te ontwikkelen tot een woonwijk met 45 woningen. Onderdeel van het plan is om ten zuiden van deze woonwijk een park te realiseren.

Op dit moment wordt het perceel gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten. Het terrein is volledig verhard en de bedrijfspanden zijn verouderd. Door op deze locatie een woonwijk met 45 woningen en een park te realiseren, biedt de zuidrand van Noordeloos een veel mooiere entree van het dorp en een passende stedenbouwkundige inrichting. Ook neemt de hoeveelheid verharding af, ten gunste van woningen, water en groen.

Het aantal woningen sluit aan bij de woonbehoefte van het dorp, zowel qua aantal als qua typologie. Er worden 11 rijwoningen, 18 sociale woningen, 8 vrijstaande woningen en 8 twee-onder-een-kappers gerealiseerd. Een deel van de woningen wordt levensloopbestendig uitgevoerd.

Op 21 april 2022 is een eerste versie van het plan aan omwonenden voorgelegd. Op de drukbezochte avond was het grootste deel van de aanwezigen enthousiast over het plan. Met een klein aantal omwonenden zijn verdere gesprekken gevoerd over het plan. Aan de hand daarvan zijn enkele aanpassingen gedaan aan de westkant van het plangebied.

Het voorontwerpbestemmingsplan van Park Rietveld wordt vier weken ter inzage gelegd.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie