Afbeelding
Foto: Geurt Mouthaan

Noodkreet speeltuinvereniging Kindervreugd in Giessenburg: ‘Wij vrezen dat we de vereniging op moeten heffen’

Algemeen 3.167 keer gelezen

GIESSENBURG • Het op de lange baan schuiven van de vervanging van de huisvesting van speeltuinvereniging Kindervreugd in Giessenburg zorgt ervoor dat de vereniging dreigt om te vallen. Het bestuur doet via een brief een dringende oproep aan het gemeentebestuur van Molenlanden om met een oplossing te komen.

Uit het schrijven wordt duidelijk dat water Kindervreugd tot aan de lippen staat. ‘Een probleem dat door het lange uitstel gaat opspelen is de staat van isolatie van het gebouw. Er zijn eigenlijk totaal geen energiebesparende maatregelen genomen. (..) Met de huidige stijging van de energieprijzen is het voor ons onmogelijk om zelfs zonder huur de energiekosten te kunnen betalen. Wij vrezen dat we - afhankelijk van de weersomstandigheden - na enkele of wat meer maanden te tent moeten sluiten en de vereniging opheffen voor we failliet gaan.’

Aanleiding voor de ontstane problemen was de nieuwbouw van de sporthal in Giessenburg en de sloop van de oude sportzaal. ‘Zoals bekend hebben wij destijds meegewerkt aan een goede invulling voor het terrein ‘oude sportzaal’. Destijds was het de bedoeling om direct na het gereedkomen van het park en de nieuwe sporthal ook de invulling ter hand te nemen van het vrijkomend perceel. In feite werd het destijds als één groot perceel gezien.’

Veel te laat
Het bestuur van de speeltuinvereniging stelt in de brief dat het veel te laat indienen van nieuwe plannen en voorstellen door het schoolbestuur én het accepteren hiervan door het gemeentebestuur het project bij de oude sportzaal langdurig is vertraagd. ‘Met name de speeltuin is daarvan de dupe, omdat nu de vervanging van onze huisvesting en de verplaatsing van de toestellen op de lange baan geschoven zijn.’

Kindervreugd dringt gezien de penibele situatie aan op een snelle oplossing. ‘Er zijn destijds duidelijke verwachtingen gewekt dat vrij spoedig na gereedkomen van de nieuwe sporthal er een nieuw onderkomen voor ons zou komen. De onderhoudsstaat van ons gebouw is slecht, er is sinds 2010 geen echt onderhoud meer gepleegd. Er zijn alleen wat noodverbanden gelegd om het nog een enkel jaar uit te zingen. We hadden destijds gedacht rond deze tijd in een nieuw onderkomen te zitten.’

Breed gedragen
Het bestuur wijst er daarnaast op dat er druk gebruik wordt gemaakt van het gebouw. ‘Er zijn drie dagen per week vele activiteiten, met name voor kinderen. De speeltuinvereniging voorziet in een grote behoefte en wordt breed gedragen door de gemeenschap: meer dan vierhonderd gezinnen zijn lid.’

Wat betreft de vereniging zorgt het gemeentebestuur met spoed voor een oplossing. ‘Dit zou een permanent of semipermanent onderkomen kunnen zijn op de plek van de oude sportzaal, als deze geheel is gesloopt, al dan niet gebruik makend van de oude fundering/vloer.’ Ons inziens moet het mogelijk zijn om los van de plannen van de school de ‘speeltuinhoek’ op dit perceel snel te realiseren. Het zou onredelijk zijn als onze vereniging de dupe wordt van deze (in onze ogen onnodige) vertraging.’

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie