• Een kaartje van Molenaarsgraaf/Brandwijk, met in rood omcirkeld het gebied wat onderzocht wordt op woningbouw.
• Een kaartje van Molenaarsgraaf/Brandwijk, met in rood omcirkeld het gebied wat onderzocht wordt op woningbouw. Foto: Aangeleverd

Nieuwe locatie voor toekomstige woningbouw in Molenaarsgraaf

Algemeen 1.908 keer gelezen

MOLENAARSGRAAF • De gemeente Molenlanden heeft een nieuwe locatie in Molenaarsgraaf aangewezen waar woningbouw kan komen.

In overleg met de provincie Zuid-Holland wordt afgezien van de locatie ten zuidwesten van het dorp. Dat is het gebied naast de ijsbaan en ten zuiden van het winkelcentrum. Vanwege de daar aanwezige molenbiotoop en de te verwachten verkeers- en parkeerproblemen met de school en het winkelcentrum is besloten om in dat gebied geen woningen te gaan bouwen.

Omdat er geen andere realistische alternatieven zijn, houdt dit voor Molenaarsgraaf-Brandwijk in, dat de voorkeurslocatie van het zoekgebied in oostelijke richting verplaatst naar het zuidoosten. Het gaat dan ruwweg om het gebied ten zuiden van de bestaande bebouwing, de speeltuin en de ijsbaan.

De provincie heeft aangegeven deze wijziging een logische vervolgstap in de stedenbouwkundige en landschappelijke verkenning te vinden en is bereid daarin ‘mee te denken’.

De eigenaren van de grond in het zuidoosten van het dorp zijn bereid om samen met de gemeente te komen tot stedenbouwkundige visievorming, waarbij rekening gehouden zal worden met ‘gemeentelijke en provinciale eisen en uitgangspunten’.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie