Afbeelding
Foto: aangeleverd

Molenlanden vraagt tussenrapportage over effecten nieuw afvalstoffenbeleid Waardlanden

Algemeen 348 keer gelezen

MOLENLANDEN • De Molenlandse politiek wil op de hoogte worden gehouden over de effecten van het nieuwe afvalstoffenbeleid van Reinigingsdienst Waardlanden. Een amendement met het verzoek om een halfjaarlijkse tussenrapportage werd unaniem aangenomen.

Het amendement werd ingediend door de fracties van Progressief Molenlanden, ChristenUnie, SGP, Doe Mee en VVD. In het amendement geeft de raad aan kennis te nemen van de begroting 2022 van de GR Reinigingsdienst Waardlanden en een zienswijze (reactie, red.) in te dienen.

In de zienswijze wordt Waardlanden verzocht om een specificatie van de implementatiekosten op te stellen en de raad daarvan op de hoogte brengt. Implementatiekosten zijn de kosten die gemaakt worden om het nieuwe beleid uit te voeren. Daarnaast wil de raad door middel van een halfjaarlijkse tussenrapportage geïnformeerd worden over het nieuwe afvalstoffenbeleid, waarbij de effecten in beeld moeten worden gebracht.

De invoering van het nieuwe afvalbeleid betekent een forse beleidswijziging. In 2022 worden zowel de financiële gevolgen als de maatschappelijke gevolgen zichtbaar. De gemeenteraad van Molenlanden wil door middel van de gevraagde informatie haar controlerende taak uitvoeren.

Compacte rapportage
VVD-raadslid Bert Snoek gaf wethouder Arco Bikker nog mee: ‘’Wij willen geen dikke rapportages van veertig of vijftig bladzijden. De vorm waar wij het in willen is eigenlijk vrij, maar we willen wel een compacte rapportage die inzoomt op de risico’s van het nieuwe afvalbeleid en op de effecten van de maatregelen.’’

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie