• Molenlanden komt vanwege de coronacrisis met een tegemoetkoming voor inwoners.
• Molenlanden komt vanwege de coronacrisis met een tegemoetkoming voor inwoners. Foto: Stockfoto 123RF

Molenlanden komt met ‘corona-tegemoetkoming’ om inwoners te helpen

Algemeen 2.230 keer gelezen

MOLENLANDEN • De belastingdruk voor een gemiddeld huishouden in Molenlanden stijgt komend jaar met 7 procent. Dat komt onder andere door extra kosten voor afvalverwerking en riolering. In verband met de coronacrisis kiest het college van burgemeester en wethouders voor een ‘tegemoetkoming corona’ van 20 euro.

Een meerpersoonshuishouden in een eigen woning met een gemiddelde waarde betaalt volgend jaar 843 euro aan gemeentelijke belastingen. De OZB voor een gemiddelde woning wordt: 301 euro; rioolheffing voor een gemiddelde woning: 226 euro; afvalstoffenheffing voor een meerpersoonshuishouden: 336 euro. Na aftrek van de tegemoetkoming vanwege corona komt het totaal uit op bovengenoemd bedrag.

Afvaltoerisme
Wethouder Bram Visser ligt toe: “Er was een groter aanbod van afval. Door corona zijn mensen huizen gaan opruimen en werd meer afval aangeboden.” Ook afvaltoerisme speelt mee, blijkt uit Vissers woorden. “Er wordt afval gedumpt uit omringende gemeenten waar betaald moet worden bij containers. Deze maand hebben we een avond over ons nieuwe afvalbeleid.”

Visser vervolgt: “Dat de rioolheffing hoger wordt heeft te maken met de harmonisatie van beleid (van de voormalige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard, red.). Eerder werd een andere berekening gehanteerd.”

Bezuinigingen
Het financieel perspectief is gunstiger dan verwacht, meldt het college. De begroting 2021 sluit met een positief saldo van 847.000 euro. Om dit resultaat te behalen moet er wel bezuinigd worden. Het college wil onder andere bezuinigen op investeringen in de jeugdzorg (besparing 1.468.000 euro in 2024). Visser: “Daarvoor hebben we het plan ‘Kind nabij’ van wethouder Lanser. Enerzijds willen we investeren in preventie, anderzijds verwachten we dat die preventie een besparing zal opleveren.”

Verder wil het college besparen door het aanbesteden van sportvoorzieningen (besparing 160.000 euro in 2024) en door begraafrechten meer kostendekkend te maken (extra opbrengst 100.000 in 2024).

Onzekerheden
De begroting maakt melding van een aantal grote onzekerheden: de coronacrisis, de kostenontwikkeling van de jeugdzorg, de herijking van het gemeentefonds en het onderzoek naar de bekostiging van het sociaal domein. De concrete uitkomsten zijn nog niet bekend maar de eerste signalen stemmen niet gerust, meldt het college. Visser: “Deze wijzen op een verhoging van de uitkering voor de grote steden ten koste van de plattelandsgemeenten.”

Eneco-aandelen
De reservepositie van Molenlanden was al sterk en is nog verder verbeterd als gevolg van de verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen. Deze opbrengst is deels gebruikt om de meerjarige begrotingspositie te verbeteren. Dit is nodig om in eerste instantie onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. Meerjarige nadelige effecten zullen moeten worden opgevangen in de begroting.

Verdeling uitgaven:

• Voor wonen en leven in 2021 trekt Molenlanden 25,6 miljoen uit (onder andere: versnellen woningbouw en het uitvoeren van het sportakkoord);

• Voor verkeer en vervoer 7,6 miljoen (onder andere voor het verbeteren van de veerhalte in Nieuw-Lekkerland en een onderzoek naar verkeersveiligheid van school-thuisroutes):

• Voor samenleven 40,2 miljoen (onder andere voor het uitvoeren van het plan Jeugdhulp en versterken van het welzijnswerk):

• Voor beter omgaan met ons gebied 9,3 miljoen (onder andere voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en vermindering van niet herbruikbaar afval);

• Voor werken en recreëren 1,9 miljoen (onder andere voor het vrachtwagenparkeerbeleid en de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt);

• Voor Dichtbij Molenlanden 3,7 miljoen (onder andere voor het verbeteren van de bereikbaarheid en meer gemak door het digitaal aanvragen van producten);

• Voor de eigen bedrijfsvoering 13,4 miljoen.

Ook het meerjarenperspectief laat positieve saldi zien. Voor2022 is het 890.000 euro, voor 2023 is het 1.193.000 euro en voor 2024 is het 1.415.000 euro.

Uitdaging
Naar aanleiding van de begroting in crisistijd zegt Visser: “De coronacrisis is zowel een gezondheidscrisis en een financieel-economische crisis als een psychosociale crisis. Verloop, duur en maatschappelijke impact zijn onzeker. Dus of Molenlanden koers kan houden, is komend jaar een flinke uitdaging. Dat vraagt de komende jaren om extra wendbaarheid.”

Extra zorgvragen
De crisis leidt naar verwachting ook tot extra zorgvragen. Het college meldt in een persbericht: “De psychische belasting voor mensen is groot. Denk aan de inwoners die zich eenzaam voelen of de impact van stress en onzekerheid. Het is de taak van de overheid de zorg toegankelijk te houden. Dit is een hele opgave voor de gemeente, omdat de kosten zo hard stijgen dat het leidt tot bezuinigingen. Vooral in de jeugdzorg. Het college doet er alles aan om de kosten terug te dringen en de belangen van inwoners in het oog te houden.”

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie