Afbeelding

College Molenlanden staat achter fusie woningbouwcorporaties

5 dec, 08:03 Algemeen 635 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het college van B&W van de gemeente Molenlanden staat positief tegenover een fusie tussen woningbouwcorporaties Lek en Waard Wonen en Beter Wonen.

"Voor ons als gemeente is van belang dat de nieuwe corporatie in staat is om de volkshuisvestelijke opgave zoals we die in de prestatieafspraken gezamenlijk geformuleerd hebben waar te maken", zo motiveert het gemeentebestuur haar houding. Onderdeel daarvan is dat de nieuwe corporatie een goed financieel perspectief heeft.

Verder stelt het gemeentebestuur: "Wij hechten er verder aan dat de nieuwe corporatie goed ingebed is in de lokale samenleving."

Uit de fusie-effectrapportage die de corporaties hebben laten opstellen blijkt volgens het college dat het belang van de huurder centraal staat. Beschreven wordt hoe dat in de praktijk vormgegeven wordt, door over de ambities en de beleidsuitgangspunten met de omgeving in gesprek te gaan en te blijven. Dat geldt voor de huurdersorganisaties en voor de gemeente. Daarnaast is de gemeente tevreden over de ambities van de corporaties op het gebied van beschikbaarheid en betaalbaarheid, kwaliteit en verduurzaming en dienstverlening.

"Uit de financiële gegevens leiden we af dat de continuïteit gewaarborgd is en blijft. De nieuwe corporatie is in overeenstemming met aard en schaal van de gemeente en zal goed lokaal verankerd zijn."

Bij de eerdere fusie waarbij Lek en Waard Wonen als nieuwe corporatie ontstaan is, heeft de gemeente Molenwaard al aangedrongen op een deelname van Beter Wonen aan die fusie. Het college waardeert het dan ook dat de fusie alsnog plaatsvindt.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie