• Het vlaggetje op de tafel markeert het gespreksonderwerp.
• Het vlaggetje op de tafel markeert het gespreksonderwerp. Foto: M. de Lange

Gemeenteraad on tour in Neerijnen

Politiek 737 keer gelezen

NEERIJNEN • De gemeente West Betuwe is groot. Met ruim 229 km2 en 26 kernen is het voor de raadseden haast onmogelijk om overal van op de hoogte te zijn. De raad lost dit op door middel van ‘gebiedsgericht ontmoeten’. Op gezette tijden gaat een afvaardiging van de gemeenteraad op bezoek in de verschillende kernen van de gemeente. Afgelopen dinsdag waren zij in Neerijnen.

Deze avonden zijn bedoeld om inwoners en raadsleden met elkaar in contact te brengen. “Niet voor politieke praatjes of stemmen winnen”, aldus één van de raadsleden, “we zijn hier om met inwoners in gesprek te gaan over onderwerpen die leven in Neerijnen.” 

Dorpstafel

Woordvoerder van de stichting Dorpstafel Neerijnen, Bert Vos, opende de avond. Tijdens de avond werd in groepen gesproken over de volgende onderwerpen: verkeersveiligheid, bouwplannen in het beschermd dorpsgezicht, het terrein van de RRT en de behoefte aan een dorpshuis. Bij iedere groep bewoners voegden zich twee raadsleden om vragen te beantwoorden en uitleg te geven.

Verkeersveiligheid

Wat betreft de verkeersveiligheid was iedereen het er wel over eens. Er wordt veel te hard gereden in het dorp, er is geen veilige route voor fietsers en het vrachtverkeer is niet wenselijk. De werkgroep verkeersveiligheid, onderdeel van de dorpstafel, heeft al sinds 2019 een plan klaar liggen om verkeersveiligheid te verbeteren. Er wordt echter niets mee gedaan. Er zijn wel verantwoordelijke ambtenaren komen kijken en er hebben kort wat bloembakken gestaan.

Dorpsgezicht

Onder de aanwezigen was verontrusting over bouwen in de kern van het dorp zelf, waardoor het dorpse karakter zou kunnen verminderen. Een beschermd dorpsgezicht zou nieuwbouw tegen kunnen houden. Er zijn wat vage plannen voor een verpleeghuis met meerdere lagen, maar er is niets concreets.

Composteerbedrijf

In Neerijnen is het composteerbedrijf Reterra BV gevestigd. Er is in het verleden nogal geklaagd over stankoverlast van dit bedrijf. Reterra wil zelf ook wel verhuizen maar dat is op dit moment niet mogelijk. Directeur Gerard Kuipers van Reterra was zelf aanwezig om uitleg te geven over de situatie waarin het bedrijf zich bevindt. Inwoners willen graag weten wat er met het terrein gaat gebeuren.

Ontmoetingsplek

Jarenlang is het Stroomhuis in Neerijnen het centrale ontmoetingspunt geweest in het dorp. Maar sinds dit in handen is van een andere ondernemer zijn er minder mogelijkheden voor gebruik. Zo zijn er de ‘Heren van Neerijnen’ die er altijd samen kwamen, maar op hun vaste avond is het Stroomhuis tegenwoordig gesloten. Zij zijn op zoek naar een andere ruimte en zouden eigenlijk wel blij zijn met een nieuwe ontmoetingsplek, zoals een dorpshuis.

Kasteel

Naast inwoners waren ook lokale ondernemers naar de avond gekomen. Zoals Marieke de Schutter, de huidige huurder van het kasteel van Neerijnen. Het kasteel is vroeger het gemeentehuis geweest en Marieke wil er weer een trouwlocatie van maken maar ook vergaderruimten gaan verhuren met een maatschappelijke bestemming. Het verkrijgen van een vergunning hiervoor duurt haar veel te lang.

Waardevol

Raadsleden Nellie Donker en Anne van Rossum noemden de ontmoetingsavond zeker waardevol. “De dorpsbewoners zitten er goed in, het zijn prettige gesprekken en er wordt naar oplossingen gezocht. Een veel gehoorde frustratie is dat er wel plannen gemaakt worden maar dat die niet uitgevoerd worden.” Zij vertelden dat de eerste raadsperiode na de samenvoeging een roerige tjd geweest is, waardoor er veel is blijven liggen. Dankzij dit soort ontmoetingsavonden wordt de aandacht er echter weer op gevestigd.

Meteren

Tegelijkertijd was er ook een afvaardiging van de raad op bezoek in Meteren, in de kantine van MVV’58. De onderwerpen die daar ter tafel kwamen waren: verkeersveiligheid, afval, onkruidbestrijding en jongeren. 

Marjon de Lange

Marjon de Lange schrijft als journalist voor Het Kontakt-West Betuwe en Het Kontakt-Tiel

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app