• Een kleine windmolen met houten wieken op het Groningse platteland.
• Een kleine windmolen met houten wieken op het Groningse platteland. Foto: E. Frans-Kapma

Raad nog verdeeld; windmolens in West Betuwe op een terpje?

Nieuws 1.196 keer gelezen

GELDERMALSEN • Nog altijd is de gemeenteraad van West Betuwe niet volledig tevreden over het dinsdag voorgelegde beleidsstuk, dat sinds de bijeenkomst in december werd aangepast. Daarbij gaat het over de plaatsing van kleine windturbines bij agrariërs in het buitengebied.

Onduidelijkheden
Naast de maximale hoogtes van 20 meter voor de as en 28 meter voor de tip stonden vooral de verschillende onduidelijkheden in het voorstel ter discussie. Zo geven de twee kaartjes van provincie en gemeente aanleiding tot verwarring en misverstanden. Waar mogen ze nu wel komen en waar niet?

Linge-landschap
Weliswaar is in het huidige beleidsvoorstel het gebied langs de Linge, waar geen windmolens mogen komen, aan met name de zuidkant uitgebreid, maar Andrea Zierleyn (GL) vindt dat niet ver genoeg gaan. “We missen volledige bescherming van het Linge-landschap.”

Horizonaantasting
Dat bepleitte ook Titia van der Meer, inspreekster namens de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap. Gijsbert van de Water (VWB) ziet echter weinig risico voor horizonaantasting in dit gebied omdat er ‘hier maar heel weinig agrarische blokken zitten’.

Evaluatiemomenten
Volgens hem komt er waarschijnlijk geen enkele aanvraag uit dit gebied. En via evaluatiemomenten kan er altijd, indien nodig, nog worden bijgestuurd, is de gedachte. Over die evaluatiemomenten moeten wel duidelijke afspraken worden gemaakt, vindt de raad.

Houten wieken
Petra van Kuilenburg (LLBWB) wil dat het welzijn van omwonenden beter gewaarborgd wordt. Dat betekent volgens haar dat er voldoende afstand tot woningen moet zijn en dat er ‘geen zeer zorgwekkende stoffen in de turbines mogen worden verwerkt’. Graag ziet zij bovendien dat de wieken van hout zijn.

Op een terpje?
Nellie Donker (DB) vraagt zich af vanaf welk punt de hoogte wordt gemeten. “Kun je zo’n windmolen ook op een terpje zetten?” Ingrid Zwaan (D66) oppert daarom dat er ook een maximale terphoogte moet worden afgesproken.

Toch hoger?
VVD-burgerraadslid Ralph Boltjes vindt het ‘ontzettend jammer, dat er in West Betuwe geen plek is voor kleine windturbines’. “De sector is glashelder geweest: de maximale hoogtes in dit voorstel zijn onwerkbaar. Het lukt ondernemers niet om binnen dit wurgende kader haalbare investeringen te doen.”

“Jammer voor zoveel ondernemers, die bereid zijn om grote financiële risico’s te nemen in het belang van de energietransitie en, misschien nog wel belangrijker, om zo de druk op het overvolle elektriciteitsnetwerk te verlichten.”

LTO teleurgesteld
Ook Gert Kroes, die namens LTO Noord, afdeling Betuwe, insprak, was teleurgesteld. Hij memoreerde dat de agrarische sector juist zeer goed uit de voeten kon met de destijds voorgestelde ashoogte van 30 meter.

“Ik verwijs ook nog even naar een ingezonden brief van de directeur van windcorporatie Betuwe Wind die ook pleitte voor een ashoogte van 30 meter, omdat lager in dit gebied niet recht te rekenen is. Je moet de investering toch in tien jaar terug kunnen verdienen. Als sector willen we graag bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.”

“Naast zon hebben we opslag nodig maar zeker ook wind. Ik hoop dat het college nog eens goed naar het voorstel wil kijken.”

Netcongestie
De raadsleden Gijsbert van de Water (VWB) en Linda van Willigen (CU) pleiten ervoor dat in het beleidsstuk ook moet komen te staan dat de aansluiting van zo’n windturbine achter de meter komt om netcongestie tegen te gaan. De stroom komt hoeft dan niet het net op.

Amendementen
Er komt dus een aantal amendementen aan voordat de raad akkoord kan gaan met het huidige collegevoorstel. Vervolgens kunnen door B&W, zonder inmenging van de raad, aanvragen voor plaatsing van kleine windmolens, die binnen de afgesproken regels vallen, worden afgehandeld.

Ellis Frans-Kapma

Marjon de Lange

Marjon de Lange schrijft als journalist voor Het Kontakt-West Betuwe en Het Kontakt-Tiel

• Een kleine windmolen met houten wieken op het Groningse platteland.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden