Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Betuwewind heeft interesse in 17 hectare aan de Euwerden in Waardenburg

Nieuws 1.057 keer gelezen

GELDERMALSEN • Ruim een meerderheid van de leden van Burgerwindcoöperatie Betuwewind wil overgaan tot de aankoop van ruim 17 hectare aan de Euwerden te Waardenburg, ook wel “Paardenveld” geheten.  

De leden van Burgerwindcoöperatie Betuwewind gaan een deel van de winst van de windmolens investeren in duurzame en innovatieve alternatieven voor conventionele landbouw. Dit besloten zij tijdens de algemene ledenvergadering op 28 november. De aankoop van de grond kan hieraan bijdragen.

Al eerder stelden de leden van de burgerwindcoöperatie vast dat zij naast het opwekken van duurzame energie en bijdragen aan de energie- en warmtetransitie, ook willen investeren in het verduurzamen van landbouwgrond en natuurontwikkeling.

Natuurinclusieve teelt
Dit gebeurt momenteel al in het Voedselbos Lingehout aan de Tielerweg in Geldermalsen waar sinds 2022 gewerkt wordt aan het omvormen van landbouwgrond en boomgaard naar voedselbos. Met de nieuwe aankoop willen de leden de activiteiten nu uitbreiden naar extensieve biologische akkerbouw in combinatie met natuurontwikkeling.

De grond wordt onttrokken aan niet-duurzame landbouw en veeteelt en in plaats daarvan wordt de overstap gemaakt naar natuur inclusieve teelt zoals vezelgewas (bijv. hennep), biologische akkerbouw (tarwe, spelt, velderwt) en bomenteelt (voor hout of verkoop), in combinatie met natuurontwikkeling en herstel van bodemgezondheid.

Korte en lange termijn
Op korte termijn is het plan te beginnen met extensieve eenjarige teelten zoals tarwe of hennep, en daarmee CO2 vast te leggen en gewassen te leveren voor duurzame bouwmaterialen. Op langere termijn komt er ook meerjarige teelt, zoals bomen t.b.v. biobased bouwen en mogelijk ook teelt ondersteunende voorzieningen met zonnepanelen.

Ook kan er in dit gebied een bijdrage geleverd worden aan opgaven van de Provincie op het gebied van waterberging, natuur en stikstofdoelen. Mocht dit concreet worden kan Betuwewind hierover met de Provincie in gesprek om hier op duurzame wijze invulling aan te geven.

De grond wordt deels gefinancierd uit reserves van Betuwewind, deels wordt gezocht naar partners, en deels kunnen leden geld inleggen tegen een doelrendement van twee procent. Iedereen kan meedoen, lid worden kan door eenmalig vijftig euro te betalen.

Elly van Kuilenburg

Elly van Kuilenburg schrijft als journalist voor Het Kontakt-West Betuwe en incidenteel ook voor de andere Betuwse titels van Het Kontakt

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app