Afbeelding
Foto: Aangeleverd

De VBL maakt zich grote zorgen over mogelijke komst windturbines

Nieuws 1.035 keer gelezen

WEST BETUWE • De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap (VBL) maakt zich grote zorgen over de mogelijke komst van kleine windturbines in het buitengebied. 

Gemeente West Betuwe heeft een kleine windmolenbeleidsnota opgesteld waarin mogelijk honderden windmolens van tegen de vijftig meter tiphoogte worden toegestaan bij agrarische bedrijven en fruittelers, ook in het Lingegebied. De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap (VBL) ziet de komst als een zorgwekkende ontwikkeling in onze leefomgeving. 

Deze turbines zijn geen kleine erfmolens, want ze zijn hoger dan menig kerktoren. Bovendien zijn er honderden agrarische bedrijven en wat als al deze bedrijven of een groot deel daarvan besluit een windturbine van tegen de vijftig meter hoog te plaatsen? Een hagelslag aan turbines zal ons landschap verstoren.

Lingegebied
Ook het Lingebied wordt niet gespaard, dit in tegenspraak tot de Regionale Energie Strategie (RES) waarbij turbines langs en bij de Linge werden uitgesloten. Een uitgebreid deelname traject ging hieraan vooraf en het is wrang te merken dat dit genegeerd wordt in deze nota.

Ook het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) geeft aan dat dit kwetsbare kleinschalige gebied geen windturbines van dit formaat verdraagt. Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen VBL en de gemeente waarin deze en andere bezwaren zijn geuit. Het gaat enerzijds om de belangen van een aantal agrarische bedrijven en anderzijds om het behoud van het Lingelandschap en de leefbaarheid voor alle bewoners van West Betuwe. Het landschap is van ons allemaal.

Kleine windmolens wel inpasbaar
De VBL stelt dat ons kostbare Lingegebied moet worden beschermd en vrijgehouden worden van windturbines, maar ziet elders in de gemeente wel mogelijkheden voor kleine erfmolens van 15 meter ashoogte, zoals toegestaan in buurgemeente Molenlanden.

De EAZ 12 molens met houten wieken, van Nederlandse makelij, passen beter in het landschap en leveren voldoende op voor een agrarisch bedrijf.

Nota op 12 december besproken
De nota wordt nog besproken door de raad op 12 december. Het zou een goede uitkomst zijn als deze nota niet wordt vastgesteld en dat er meer onderzoek komt hoe en waar kleine windturbines kunnen worden ingepast in ons landschap. Kleine windmolens niet hoger dan dertig meter tiphoogte: mast inclusief wieken.

Het gaat om onze leefomgeving waar iedere inwoner woont, werkt en recreëert. Dat is het beschermen waard en nieuwe ontwikkelingen moeten zorgvuldig ingepast worden en dat heeft tijd en aandacht nodig en een gemeenteraad die de belangen van alle inwoners meeweegt.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app