Afbeelding
Foto: 123RF.com

Digitaal fraudemeldpunt geopend

Nieuws 493 keer gelezen

RIVIERENLAND • In Rivierenland is nu een digitaal fraudemeldpunt geopend. Daarop kunnen inwoners hun vermoedens van fraude melden. De melding wordt vervolgens door de Sociale Recherche in onderzoek genomen of doorverwezen naar een van hun partners.

Het fraudemeldpunt richt zich specifiek op fraude ten koste van de overheid. Vanuit de overheid is er een sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben. Dat is goed geregeld in Nederland en wij betalen er allemaal aan mee. Van dit gemeenschapsgeld mag geen misbruik worden gemaakt. Dat is een aanslag op de rechtvaardigheid en op de gemeentekas.

Daarom spoort de Sociale Recherche fraude op bij uitkeringen of zorggelden. Denk bijvoorbeeld aan zorgaanbieders die zorg declareren die ze helemaal niet leveren. Of iemand die onterecht een bijstandsuitkering ontvangt terwijl hij gewoon werkt of samenwoont met iemand zonder dit te melden.

Van handgeschreven brief naar digitaal meldpunt
De coördinator van het team Sociale Recherche geeft aan: ‘De verzoeken tot onderzoek komen nu veelal van medewerkers van uitkeringsinstanties van gemeenten, politie en het UWV. Maar ook van inwoners krijgen wij wel eens brieven waarin fraude gemeld wordt. We denken dat de burgers veel meer weten maar dit lastig vinden om te melden. Met dit digitale meldpunt willen we het onze inwoners wat makkelijker maken om fraude, eventueel anoniem, te melden.’

Het meldpunt is te vinden op http://www.regiorivierenland.nl/fraudemeldpunt.  

Elly van Kuilenburg

Elly van Kuilenburg schrijft als journalist voor Het Kontakt-West Betuwe en incidenteel ook voor de andere Betuwse titels van Het Kontakt

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Download onze app