• De wethouder van financiën geeft toelichting op de begroting.
• De wethouder van financiën geeft toelichting op de begroting. Foto: aangeleverd

Begroting West Betuwe 2024: Kerngericht op koers

Nieuws 541 keer gelezen

WEST BETUWE • Het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe presenteerde vorige week aan de gemeenteraad de tweede begroting van deze bestuursperiode. 

Het is een sluitende begroting: in 2024 geven geeft de gemeente bijna 173 miljoen euro uit om de ambities voor West Betuwe te realiseren. Daar staan ruim 173 miljoen euro aan inkomsten tegenover, waardoor de begroting 2024 – met een kleine plus - nagenoeg in evenwicht is. 

“De begroting is in evenwicht en door 29 van de 31 raadsleden goedgekeurd, daar ben ik trots op! De gemeenteraad geeft ons met diverse vragen en opdrachten een extra drive en richting om op koers te blijven. Ons doel is kerngericht werken. Want onze inwoners, ondernemers en verenigingen zijn het hart van West Betuwe. Daar willen we ons continu voor blijven inzetten”, stelde Govert van Bezooijen, wethouder van Financiën.

Nieuw beleid in 2024
De gemeente heeft een aantal nieuwe zaken in de begroting opgenomen. Hier zal de komende jaren meer geld voor vrijkomen:
• Structureel meer geld voor het onderhoud van de watergangen. In 2024 extra geld om achterstand op orde te brengen, daarna structureel meer geld voor beter onderhoud.
• De gemeente gaat investeren in schoolmaatschappelijk werk. Door vroeg signalering kun je snel schakelen en meer preventief werken. Om erger te voorkomen met een positief effect op lange termijn.
• Aanpak ondermijning: Criminelen die legale bedrijven en diensten gebruiken voor illegale activiteiten, ondermijnen de samenleving. Bijvoorbeeld door panden te huren voor een drugslab. De gemeente wil West Betuwe minder aantrekkelijk voor maken voor ondermijnende criminaliteit.
• Financiële ondersteuning veerdiensten. Het belang van de vijf veerponten in het waterrijke West Betuwe is groot. Voor het toerisme, de economie en voor schoolgaande kinderen. Financiering vanuit de provincie stopt, de gemeente ondersteunt de veren in de exploitatie zodat ze kunnen blijven varen.
• Versterking muziekonderwijs in de klas én muziekopleiding van de verenigingen.

Sluitende begroting
Ieder jaar kon West Betuwe nog een sluitende begroting presenteren, dat lukt ook voor 2024 en 2025. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen de komende jaren investeringen van gemeenten in de samenleving, maar zonder extra bijdrage van het rijk zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Dat betekent niet dat er meteen gesneden wordt de begroting. Wel betekent het, dat de mogelijkheden in kaart gebracht worden om de begroting om te buigen. Zo loopt de gemeente vooruit op toekomstige (financiële) ontwikkelingen.

Kerngericht
“Voor het jaar 2024 gaan we kerngericht begroten. In de komende jaren zullen we dit verder ontwikkelen. Zo willen we de budgetten steeds meer koppelen aan activiteiten en projecten in de kernen. Hiervoor doen we komend jaar onderzoek naar het meer kerngericht inrichten van de plannen voor het beheer van openbare ruimte. Het doel is om dit uiteindelijk te verbreden naar alle begrotingsonderdelen, voor zover dit op kernniveau te herleiden en in te richten is”, vertelde de wethouder.

Goed wonen in West Betuwe
“We willen een gemeente zijn waar het goed wonen is. Wonen gaat niet alleen maar over stenen, maar over samenhang en bouwen van gemeenschappen. Dit college knokt voor meer woningen in iedere kern, zodat onze kinderen, hier kunnen blijven wonen. Dat maken we concreet in kansenkaarten voor Heukelum, Tricht en Spijk. En met woningbouw in Herwijnen, Beesd, Ophemert, Heukelum en de flexwoningen in Tricht en Opijnen. We bieden inwoners ook ruimte voor nieuwe woonvormen zoals pré-mantelzorgwoningen, tiny houses en microwoningen.”

De sluitende begroting, kerngericht, met nieuw beleid in 2024 en veel aandacht voor wonen werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Christine Kieviet

Redactiecoördinator van Het Kontakt-West Betuwe, Het Kontakt-Tiel en Het Kontakt-Culemborgse Courant

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app