Afbeelding

Benoeming burgerleden in West Betuwe

Nieuws 1.125 keer gelezen

west betuwe • Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering werden Ruurd Spoelstra (ChristenUnie) en Hessel Koster (Groenlinks) officiëel benoemd als burgerleden voor de resterende raadsperiode 2022-2026.

De benoeming was officieel door de burgmeester. De beide nog vrij jonge nieuwe burgerleden moesten een eed afleggen. Een mooie bos bloemen en felicitaties door alle aanwezigen zorgde voor een feestelijk tintje.

Naast raadsleden zijn er binnen een gemeente ook burgerleden. Een burgerlid is geen lid van de gemeenteraad, maar wel volwaardig vertegenwoordiger van een raadsfractie in de voorronden van het besluitvormingsproces. Dat betekent dat een burgerlid in de beeldvorming of de oordeelsvorming alles mag wat een raadslid ook mag en vanuit partijpolitieke overwegingen inhoudelijk de diepte in kan gaan. 

Door in de beeldvorming en de oordeelsvorming effectief voorwerk te doen, beperk je de lengte van de besluitvormende raadsvergadering. In de oordeelsvorming wordt niet gestemd over de raadsvoorstellen, maar er wordt wel afgestemd of ze “rijp zijn voor de besluitvorming”.

Iedere fractie binnen West Betuwe mag maximaal drie burgerleden voordragen ter benoeming. Er zijn eisen waar een burgerlid aan dient te voldoen, hij of zij hoeft niet verkiesbaar te zijn geweest via de verkiezingslijst van de partij bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen.

De functie van burgerleden is het bieden inhoudelijke ondersteuning aan raadsleden. De voorbereidende raadswerkzaamheden kunnen hierdoor worden verdeeld tussen de raadsleden en de burgerleden. Burgerleden kunnen de fracties vertegenwoordigen in de beeldvorming en oordeelsvorming van het besluitvormingsproces, wat de werkdruk bij raadsleden vermindert.

Naast de voordracht voor benoeming van een burgerlid kan de fractie ook verzoeken om ontslag te verlenen aan een burgerlid. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als een fractie het burgerlid niet langer geschikt acht om deze functie te vervullen en om te voorkomen dat hij/zij blijft zitten terwijl dit door de fractie niet langer gewenst is. Burgerleden krijgen een vergoeding per deelgenomen vergadering.  Hun gegevens worden opgenomen in het Raadsinformatiesysteem en daarna zijn ze dus bereikbaar voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen voor contact. 

Marjon de Lange

Marjon de Lange schrijft als journalist voor Het Kontakt-West Betuwe en Het Kontakt-Tiel

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app