Afbeelding
Foto: Els Bary-Peters

Euro Birdwatch in Heesseltsche uiterwaarden

zaterdag 30 september 2023 7:39 tot 12:00

07:39 -12:00 uur, Heeselt, Steenfabriek 3. Op zaterdag 30 september is het weer zover: duizenden vogelaars in heel Europa tellen dan de trekvogels die naar het zuiden vliegen. 

Het gaat om miljoenen vogels. In Nederland coördineert Vogelbescherming, samen met de website www.trektellen.nl, Euro Birdwatch. Ook de Vogelwerkgroep van IVN West-Betuwe doet mee aan de telling.

Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International. Het vestigt de aandacht op trekvogels en de gebieden die ze in Europa nodig hebben om bij te tanken voor hun reis. Het evenement maakt zichtbaar hoe bijzonder de vogeltrek is en draagt er hopelijk aan bij dat meer mensen enthousiast worden voor vogels en hun bescherming.

Vogeltrek en het weer

De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. Helder zicht is ideaal om te tellen, net als een lichte tegenwind. Dan vliegen de vogels lager en worden ze eerder gezien. En dat vergemakkelijkt het tellen. 

Goed trekweer voor de vogels zelf is rugwind (dus noorden en/of oostenwind). Maar dan gaan ze juist vaak hoog vliegen, waardoor ze minder goed worden waargenomen en geteld. En als de zon doorbreekt, is er kans op roofvogeltrek.

Bijna 170 telposten, ook in Heesselt

In Nederland zijn het vooral vrijwilligers die tijdens Euro Birdwatch trekvogels tellen op bijna 170 telposten. Deze telposten worden bemand door zowel vogelwerkgroepen als speciale telgroepen die in voor- en najaar de voorbijtrekkende vogels tellen. Vorig jaar deden 41 landen mee.

In heel Europa zijn ruim 7 miljoen vogels geteld. De Finse vogelbescherming telde de meeste vogels, zo’n 1,5 miljoen vogels. De tellingen in Nederland stonden garant voor de 4e positie.

Vogelwerkgroep IVN West-Betuwe heeft een trektelpost in de Heesseltsche uiterwaarden. Iedereen die de tellingen voor Euro Birdwatch wil meemaken, is welkom.

Praktische informatie

•        Het tellen start om 07:39 uur op de Hoogwatervluchtplaats in de Heesseltsche uiterwaarden
•        Parkeren kan op de parkeerplaats, Steenfabriek 3 in Heesselt
•        Vanaf de parkeerplaats is het via het toegangshek een paar minuten lopen in oostelijke richting
•        De telling in de Heesseltsche uiterwaarden duurt tot ca. 12.00 uur.
•        Deelname is gratis. Voor meer informatie over deze activiteit van de Vogelwerkgroep IVN West-Betuwe in samenwerking met    Vogelbescherming Nederland of als je langs wilt komen op de telpost, kun je terecht bij Bert Vos via vwg@ivnwestbetuwe.nl.