Interieur Bethelkerk Geldermalsen met zicht op het liturgisch centrum en Boogaardorgel.
Interieur Bethelkerk Geldermalsen met zicht op het liturgisch centrum en Boogaardorgel. Foto: FOTO: J.P. Sinke, Krabbendijke

Zang-/orgelavond Bethelkerk

zaterdag 2 december 2023 19:30 tot 21:00

19:30-21:00, Geldermalsen, Bethelkerk. Op zaterdag 2 december is er een zang- en orgelavond in de Bethelkerk aan de Laan van Leeuwenstein 10 in Geldermalsen rondom de Geneefse Psalmen. De toegang is vrij. Er zal een collecte worden gehouden. De avond is belegd om het zendingswerk in Cambodja te ondersteunen, waarvoor vijf jaar geleden een van de gemeenteleden is uitgezonden. Inmiddels is het team met meerdere mensen uitgebreid. Het prachtige Boogaardorgel zal die avond bespeeld worden door de Groninger organist Sietze de Vries, internationaal actief als concertorganist en kerkmuzikant. Het vertolken van Geneefse Psalmen is “op zijn lijf geschreven”, getuige zijn lopend project om alle 150 Psalmen al improviserend uit te voeren en te documenteren (zie www.allePsalmen.nl). Sietze de Vries zal een toelichting geven over het orgel en de te spelen en te zingen Psalmen. Naast begeleiding van de zang zullen meerdere improvisaties ten gehore worden gebracht. De leiding van de avond berust bij de eigen predikant van de Bethelkerk, die ook enkele Psalmen zal toelichten. Na afloop kan men genieten van een kopje koffie of thee. Er is volop parkeerruimte op de centrale parkeerplaats aan de Laan van Leeuwenstein.