• Vrijwilligers krijgen instructie over werking van de drone.
• Vrijwilligers krijgen instructie over werking van de drone. Foto: Levien Vermeer

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer werkt met drone in Rivierengebied

Algemeen 332 keer gelezen

HELLOUW/HERWIJNEN • Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (VANL) ontvangt drone met warmtecamera vanuit Duurzaamheidsfonds. Tegenwoordig helpt de techniek een flink handje mee met natuurbeheer, vertelt Peter van Noord. Deze voormalige agrariër uit Herwijnen is nog altijd actief als coördinator bij de Agrarische Natuurvereniging. Hij was vijf jaar geleden de eerste dronepiloot, waarmee nesten van weidevogels werden opgespoord. Voor de Agrarische Natuurvereniging coördineert Van Noord het natuurbeheer van de 175 bij de VANL-TCW aangesloten agrariërs, maar een gedeelte van die taak heeft hij recent aan Jan Boon overgedragen.

Spin in het web

“Jan is de spreekwoordelijke spin in het web in een gebied van Gorinchem tot Tiel en van de Waal tot de Lek. Hij heeft contact met de boeren voor uitstel van de maaidatum en het afsluiten van contracten over natuurbeheer, zoals het creëren van een idealere leefomgeving voor de patrijs. Dan kun je denken aan een haag planten voor dekking, of een paar kruiwagens zand op een braakliggend stuk voor een stofbad.” Recent heeft BetuweWind een drone aan de VANL gedoneerd, uit het Duurzaamheidsfonds. Van Noord merkt op: ,,Dat geeft ons extra gereedschap om het beheer beter en efficiënter uit te voeren, niet alleen voor de akker- en weidevogels, maar ook voor de reeënstand. Het is leuk dat wij een organisatie zijn die daar wat mee kan.” Boon vult aan: “De drone maakt een foto, registreert het vogelnest en slaat de coördinaten op die via een app gedeeld worden met alle relevante partijen. Door die kennis kunnen wij doelgerichte afspraken met de boeren maken.” 

Vliegbrevet

Bij de gedoneerde drone wordt een gratis cursus voor acht aspirant dronepiloten geleverd. Een dronepiloot moet namelijk een vliegbrevet hebben van het RDW. Vorige week vrijdag gaf Rob Tiebie een praktijkles voor de basisvaardigheden van het drone vliegen, vertelt hij. “Hoe je dat doet en hoe je handelt in een noodgeval. Die oefeningen in het veld gingen heel goed met deze groep”, zegt hij tevreden. Wat de aspirant dronepiloten gemeenschappelijk hebben is een grote gedrevenheid voor natuurbeheer - en bescherming. Neem Hans Hoppe en Gerrit van Utrecht, vrijwillige weidevogelbeschermers. ,,We willen graag iets betekenen voor de boeren in de buurt. Met de drone kunnen we de nesten met een minimale verstoring lokaliseren. We hoeven dus niet meer het veld in te lopen, zodat een eventuele vos later ons geurspoor volgt.” 

Leo de Jong is gepensioneerd, maar jaagt nog steeds bij de Wild Beheer Eenheid Tielerwaard (WBE). Hij is veel en graag buiten. “Toen ik jong was wemelde het van de weidevogels. Daar genoot ik van. Dat ze nu op deze manier beschermd kunnen worden vind ik geweldig.” Martin Brangert is eveneens jager, en geïnteresseerd in natuurbeheer. Jan van Zee bleef na zijn pensionering actief in het vrijwilligerswerk, zoals bij de hoogstambrigade, de installatie van plas/dras pompen, en patrijzentellinggen. De mannen hebben zojuist een theoretische les gevolgd. Maar als ze straks volleerd zijn moeten ze wel vroeg op, waarschuwt Van Noord. “We beginnen om 5 uur ’s ochtends en vliegen tot de zonnekracht de zijkant van een molshoop verwarmt. Daarna krijgen we teveel hotspots die loos alarm opleveren.”

Boeren en natuur

Van Noord vervolgt: “Met de agrarische natuurvereniging zijn we al jaren bezig om de biodiversiteit weer te verbeteren en de intensivering van de landbouw te compenseren door weidevogelbeheer en inspanningen om de patrijs, steenuil en grutto weer terug te brengen, die van oudsher in deze regio voorkwamen.” Boon weet: “Een patrijs heeft een levensduur van zo’n vijf jaar. Als je zijn biotoop verbetert, heb je er zo meer, want ze krijgen grote nesten met tot wel twintig eieren.” Eén ding is van groot belang vinden beiden: “Wij willen de verbinding zoeken met partners als Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Staatsbosbeheer, het Waterschap, de vrijwilligers, en niet in de laatste plaats met de boeren. We kiezen voor een positieve benadering, want boeren en de natuur gaan goed samen, we hebben elkaar hard nodig.”

www.vanl-tcw.nl/

Levien Vermeer

Levien Vermeer

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie