• Wethouder Jan de Geus.
• Wethouder Jan de Geus. Foto: Aangeleverd

Wethouder Jan de Geus wil zoveel mogelijk in gesprek

Algemeen 468 keer gelezen

WEST BETUWE • Luisteren naar de inwoners. Deze kreet komt veelvuldig voorbij maar daar neemt wethouder Jan de Geus geen genoegen meer mee. “Ik luister naar Mieke, Karel, Sonja, Jan, Petra en Oleg”, zegt hij om maar een voorbeeld te geven dat iedere inwoner ertoe doet.

Leerperiode

“Ik heb de eerste zes maanden echt gebruikt als leerperiode en het was echt absoluut een omschakeling.” De Geus was jarenlang raadslid en fractievoorzitter, vaak in een oppositierol. “In die oppositierol hadden we wel vaak veel ideeën en zochten volop de samenwerking maar we waren bijvoorbeeld toentertijd in Geldermalsen tegen de fusie zoals die uiteindelijk is uitgevoerd. Terwijl we tegelijk riepen te klein te zijn om bepaalde dingen te doen.” Er was al veel problematiek die groter was dan de gemeente. “Dus min of meer waren we wel de aanstichter van de fusie. Er moest duidelijk bestuurlijke kracht komen wat ons betreft. Ik durf wel te zeggen dat die er nu is.”

Sociaal domein

Nu is De Geus dan zelf bestuurder van West Betuwe geworden en met een belangrijke portefeuille: het sociaal domein. “En ik ben nu niet meer van een partij, maar wethouder voor 51.000 inwoners. De raad is nu mijn baas.” Het sociaal domein is ook waar het meeste geld naartoe gaat op dit moment. “Er is veel beleid, regelgeving vanuit het Rijk en een heel krachtenveld in alle bestuurlijke lagen. Maar het is de kunst oog te hebben en houden voor de minderheden.” Als wethouder is hij niet heel uitgesproken. Hij is vooral bezig het creëren van visie en beleid met de menselijke verhalen in zijn achterhoofd. 

Visies bij ontwikkelingen

Het vertaalt zich naar iets zoals de woonzorgvisie. “We kunnen nu al zien dat er straks kernen zijn waar over tien jaar over het algemeen alleen nog ouderen mensen wonen, waar kwetsbaren mensen tussen zitten. Om daar op dat moment te staan als gemeente moet je nu bepaalde keuzes maken. Onze burgemeester gaat dit jaar bij 190 echtparen langs die vijftig jaar getrouwd zijn. Er zijn ontwikkelingen die hele groepen inwoners raken en binnen die groep weer individuele gevallen waar we naar om moeten zien.”

Zorg uit handen gegeven

“We zorgen niet meer voor elkaar, de zorg wordt uit handen gegeven. Je ziet bepaalde zaken op je afkomen waarbij we er als samenleving voor elkaar kunnen staan als we willen.” Daarnaast is er de zorgkant, bij resultaten uit de GGD-monitor die vragen om beleid zoals obesitas en depressies waarbij je volgens de wethouder graag aan de voorkant van het proces wil zitten. “Mijn heilige vuur brandt wanneer ik tussen de mensen zit die bezig zijn met mooie dingen voor elkaar. Ik maak de vertaalslag wel naar mijn portefeuille en het uiteindelijke beleid. Waarbij ik mij dan afvraag: hoe kan ik hierin bijdragen?”

Langs de kernen

Het college van B&W trekt voor vergaderingen door West Betuwe en daar is De Geus blij mee. “In het gemeentehuis praten we met elkaar en buiten de deur met onze inwoners.” Regelmatig strijkt de wethouder ook neer bij de koffietafel in De Pluk. “Eerst waren mensen verbaasd maar nu komen ze regelmatig bij mij zitten voor een goed gesprek.” De bestuurlijke kracht moest volgens De Geus worden versterkt met een fusie maar dat betekent niet dat je verder van de mensen af komt te staan als je dat niet wilt. Inmiddels wordt op het vlak van zorgtaken en dergelijken volop samengewerkt in regionaal verband. “Daarin samen optrekken, niet alleen als gemeenten maar ook als zorgverleners en inwoners maakt ons sterker. Veel hangt af van de budgetten die vanuit het Rijk naar West Betuwe komen, ook regelgeving en taken die naar de gemeente worden overgeheveld vragen veel tijd en aandacht.”

‘Geweldig team’

De leerschool van het wethouderschap nu grotendeels doorlopen heeft De Geus een duidelijk beeld van het beleid, de regelgeving en de bestuurderskant en die kennis kan hij gebruiken wanneer hij op straat loopt. “Het is dan fijn in de kleine dingen weer iets te kunnen betekenen, wanneer je gebeld wordt over een huisuitzetting of opvang van mensen. Dan merk ik dat er een geweldig team achter mij staat, dat in staat is waardevolle dingen te doen.” Wanneer dan eenmaal de vertaalslag gemaakt wordt in de gemeenschap is dat nog mooier. Een voorbeeld is de noodopvang in Vuren: “Uiteindelijk zie je dat zoiets op de goede manier door het dorp gedragen is. We moesten iets regelen, draagvlak zoeken en er uiteindelijk van leren. Ook de zaken die dan minder goed gaan. ”

Dus luisteren naar de inwoners is volgens De Geus belangrijk. “Ik wil een voorbeeld zijn, en dat is niet alleen luisteren maar ook met elkaar in gesprek zijn en blijven. Democratisch krijgt de meerderheid toch wel zijn zin, het gaat erom juist oog te hebben voor de minderheid. Dus heeft u ons nodig, aarzel niet en bel (0345) 728 801.”

Jeroen Wijngaard

Journalist Het Kontakt - West Betuwe

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Beweegroutes met QR-codes in Meteren en Asperen Algemeen 23 mrt., 17:40
Afbeelding
'Voluit Leven' met mindfulness cursus start in Rivierenland Algemeen 23 mrt., 15:06
Afbeelding
Schrijver Steven Verhorst uit Heukelum: 'Het borrelt in mijn hoofd altijd van de ideeën en die moeten eruit' Algemeen 23 mrt., 13:00