• De leden van de Lekraad.
• De leden van de Lekraad. Foto: Aangeleverd

Stichting Lekraad Ameide: ‘De stem van Ameide, Tienhoven aan de Lek en Sluis meer kracht geven’

Nieuws 478 keer gelezen

AMEIDE • Sinds kort worden de dorpen van Ameide, Tienhoven aan de Lek en Sluis vertegenwoordigd door een eigen dorpsraad: Stichting Lekraad Ameide.

De voorbereidingen hiervoor liepen al ruim een jaar, maar inmiddels is het kersverse bestuur van de stichting vol in bedrijf. De Lekraad heeft als doel om op diverse onderwerpen de krachten te bundelen om de stem van de dorpen, onder andere binnen de gemeente Vijfheerenlanden, meer kracht te geven. Als een van de eerste aandachtspunten richt de Lekraad zich op de maatregelen rondom het sluipverkeer vanaf de A2 bij Vianen.

Oprichting
In het najaar van 2022 heeft een voorbereidingscommissie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om te komen tot een dorpsraad voor Ameide, Tienhoven aan de Lek en Sluis. Tijdens een bijeenkomst in het Spant te Ameide op 18 november 2022 gaf een overgrote meerderheid van de aanwezigen aan het een goed idee te vinden om de krachten van de inwoners te bundelen door een dorpsraad op te richten.

Het bestuur
Eind december gaven een viertal personen aan bereid te zijn de kar te gaan trekken. In de loop van 2023 zette men allerlei zaken in gang en werd officieel de Stichting Lekraad Ameide opgericht. Eind 2023 voegde men nog een vijfde lid toe om het bestuur compleet te maken.

Het bestuur van Stichting Lekraad Ameide bestaat uit Kees Nomen (voorzitter), Mieke Franken (secretaris), Siska Mesker (penningmeester), Sabine van Ingen (bestuurslid) en Maria de Jong (bestuurslid).

Bestaande initiatieven
Stichting Lekraad kijkt vooral ook naar alle initiatieven die er al zijn binnen de dorpen. Voorzitter Kees Nomen geeft aan: ”Vanzelfsprekend kunnen we alle onderwerpen als bestuur niet alleen behandelen, daar hebben we hulp bij nodig vanuit de dorpsgemeenschappen. Gelukkig gebeurt er al heel veel binnen onze dorpen. Op sommige thema’s zijn al verenigingen en/of stichtingen actief. Dat willen we vooral zo houden. De Lekraad wil vooral ook een rol spelen bij het verbinden van alle initiatieven, hiervoor zullen we met zoveel mogelijk initiatiefnemers in gesprek gaan.”

Actuele onderwerpen
Er zullen diverse onderwerpen zijn waar de Lekraad zich op korte termijn mee bezig houdt. Zo zal er in 2024 een dorpsvisie opgesteld gaan worden vanuit de gemeente Vijfheerenlanden. Daarnaast zullen actuele onderwerpen worden behandeld, zoals verkeersveiligheid, voldoende woningbouw, windmolenbeleid, een overdekte hangplek voor ouderen en de maatregelen rondom sluipverkeer vanaf de A2 bij Vianen.

Betreffende dat laatste onderwerp voerde de Lekraad recent al een gesprek met de betreffende wethouders en ambtenaar. Volgens de Lekraad lijkt het erop dat de inwoners van Ameide niet goed vertegenwoordigd zijn geweest bij het tot stand komen van dit nieuwe beleid. De Lekraad zal hiervoor vervolgstappen gaan bepalen.

Inwoners die mee willen denken of een actueel onderwerp onder de aandacht willen brengen kunnen contact opnemen met de Lekraad via Lekraadameide@outlook.com. Daarnaast is de Lekraad aanwezig op Facebook en Instagram. Daar zullen zij inwoners op de hoogte houden van alles wat er speelt.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

• De vertraging liep op tot meer dan een uur.
Ongeval op A27 bij Lexmond met meerdere auto's 112 4 uur geleden
• De uitvalsbasis van de Dierenambulance Vianen en omstreken in Culemborg.
Tientallen klachten bij Dierenambulance: 'Coördinator maakte zich schuldig aan pesten en intimidatie' Nieuws 23 uur geleden
• In Hotel aan de Linge werden het afgelopen jaar 58 vluchtelingen opgevangen.
Terugblik op een jaar vluchtelingenopvang in Kedichem: '90 procent zal concluderen dat het meeviel' Nieuws 23 uur geleden