• Dit jaar kregen 22 inwoners van Vijfheerenlanden een Koninklijke onderscheiding.
• Dit jaar kregen 22 inwoners van Vijfheerenlanden een Koninklijke onderscheiding.

SGP-fractie Vijfheerenlanden stelt schriftelijke vragen over gemeentelijke onderscheidingen

Nieuws 1.943 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De SGP-fractie van de gemeente Vijfheerenlanden heeft schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de toezegging om het invoeren van de gemeentelijke onderscheiding op de agenda te zetten. In een reactie op eerdere schriftelijke vragen van de fractie liet het college weten dat het invoeren van een gemeentelijke onderscheiding voor 2021 op de agenda werd gezet. Volgens de SGP-fractie van Vijfheerenlanden is er daarna niets meer vernomen over de voortgang van dit actiepunt. 

De SGP legt in haar brief uit dat niet iedereen in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding, ‘terwijl er toch personen zijn die zich buitengewoon hebben ingezet voor onze gemeenschap. Ook die mensen verdienen een blijk van waardering. Daarvoor hebben verschillende gemeenten een eigen gemeentelijke onderscheiding.’ De SGP zou dat ook graag zien in de gemeente Vijfheerenlanden. ‘Zeker ook vanuit de achtergrond dat alle drie de voormalige gemeenten dergelijke onderscheidingen kenden.’

Op de agenda
In een reactie liet het college op 14 juni 2020 weten: ‘Ook het college vindt het belangrijk om als lokale overheid inwoners in het zonnetje te kunnen zetten, die zich meer dan verdienstelijk hebben gemaakt. Sterker nog: de invoering van een gemeentelijke onderscheiding staat al op de actielijst. Naast de lopende werkzaamheden worden dit jaar meerdere representatieve vraagstukken opgepakt of geharmoniseerd. Ook het coronavirus vraagt extra inzet van team Communicatie - Kabinet. Het invoeren van een gemeentelijke onderscheiding staat daarom voor volgend jaar op de agenda.’

De SGP-fractie wil graag van het college weten wat de concrete status van de actie is en ook wil de fractie weten wanneer het college verwacht met een concreet voorstel te komen om dit alsnog te realiseren. 

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie