Gratis deelname voor opvoeders aan Webinar `ZaaiGoed`
Gratis deelname voor opvoeders aan Webinar `ZaaiGoed` Foto: eigendom van essisme zie www.essisme.nl

Webinar ‘ZaaiGoed’

dinsdag 30 augustus 2022 19:30 t/m 21:00

19:30, online, thuis. 

Opvoedondersteuning Home-Start van Humanitas ondersteunt opvoeders die tijdelijk overvraagd zijn, aan huis, door inzet van een getrainde vrijwilliger, 1x per week 2,5 uur voor maximaal 1 jaar, gratis. Wij organiseren voor onze vrijwilligers themabijeenkomsten en bij dit Webinar mag ook u aansluiten, op dinsdag 30 augustus van 19.30-21.00 uur. Het Webinar ‘ZaaiGoed; wat je zaait is wat je oogst’ gaat over: bewustwording van boodschappen die je aan je kind doorgeeft; inzicht in eigen handelen ouder en kinderen; hoe kinderen worden gevormd en welke invloed je daarop hebt als ouder. Presentatie: Silvia Romijn, zie voor meer info: www.essisme.nl. Webinar bijwonen? Meld je aan bij Home-Start, a.dekok@humanitas.nl. Wij sturen je de TEAMS-link toe om deel te nemen én je ontvangt extra materiaal over ZaaiGoed.

Locatie