• Een van de windmolens bij de Autenasekade.
• Een van de windmolens bij de Autenasekade. Foto: Jos van Oosten

Voorlopig geen windturbines bij Lexmond

Algemeen 576 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Voorlopig komen er geen windmolens langs de A27 bij Lexmond. De locaties Zijderveld langs de A2 en het bestaande windpark Autena bij knooppunt Everdingen blijven wel in beeld voor de plaatsing van de drie geplande windturbines. De kans bestaat dat beide overgebleven locaties hiervoor gebruikt worden. Dat liet wethouder Christa Hendriksen dinsdag weten.

In mei 2020 ging de raad van Vijfheerenlanden akkoord met het collegevoorstel over de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin wordt de bijdrage omschreven die gemeente Vijfheerenlanden aan de RES en daarmee aan het vastgestelde klimaatakkoord gaat leveren.

In de praktijk komt het erop neer dat er in de gemeente drie grote windmolens worden geplaatst en er stevig wordt ingezet op het plaatsen van zonnecollectoren op daken. 

Draagvlak
Voor de windturbines werd gekeken naar drie ‘kansrijke’ zoekgebieden. De locatie Lexmond is nu afgevallen, omdat daarvoor het minste draagvlak bij inwoners en andere belanghebbenden bestaat.

Zo stuurde in juni van dit jaar de Stichting Dorpsinitiatief Lexmond namens de inwoners een brief naar het gemeentebestuur, waarin ervoor werd gepleit de enorme molens van 160 meter hoogte en een tiphoogte van 240 meter niet in Lexmond te plaatsen. 

Zorgen
De stichting maakt zich zorgen over de gevolgen voor de gezondheid van de inwoners en wijst ook op de geluidsoverlast. Ook vindt de stichting dat de windturbines niet passen in het open veenweidelandschap met zijn vergezichten én de gevolgen voor de natuur te ingrijpend zijn.

Ook de leden van de commissie Ruimte, Verkeer en Economie voelden volgens wethouder Hendriksen weinig voor de locatie Lexmond. 

Dat betekent overigens niet dat ‘Lexmond’ definitief van de baan is. “We kijken nu eerst naar de locaties Autena en Zijderveld, maar de kans bestaat dat we ook Lexmond na 2030 nog nodig hebben”, zei de wethouder. 

Tegenwind Zijderveld
Ook tegen de komst van windmolens bij Zijderveld bestaan bezwaren. Zo verzet bewonersorganisatie ‘Tegenwind Zijderveld’ zich met hand en tand tegen de plaatsing van windmolens in hun dorp.

Tegenwind Zijderveld publiceerde op haar website onlangs de resultaten van een eigen onderzoek waaruit blijkt dat omwonenden van windpark Autena wel degelijk overlast ondervinden van de windmolens. 

Christa Hendriksen liet weten het onderzoek van Tegenwind Zijderveld niet te hebben ontvangen. “Maar we hebben de klachten over Autena wel degelijk in beeld”, aldus de wethouder die binnenkort om de tafel gaat met een aantal direct omwonenden. 

Participatie
Medio september buigt de commissie RVE zich over de twee overgebleven locaties, eind september blijkt tijdens de raadsvergadering of de meerderheid van de fracties akkoord gaat met de keuze van B&W.

Is dat het geval, dan wordt er een startnotitie opgesteld, waarin staat hoe het ‘participatietraject’ wordt geregeld. Eerder werden de inwoners vooral geïnformeerd over de plannen en werd gekeken welke bezwaren er leefden.

Gezondheid
Nu gaan we concreet naar een zoekgebied kijken. In de notitie staat welke inwoners en organisaties mee mogen praten en waar ze wat over te zeggen krijgen. Daarna gaan we in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden om te ontdekken welke zorgen ze hebben en hoe het staat met de gezondheidsaspecten.” 

In die fase wordt ook een projectontwikkelaar bij de plannenmakerij betrokken. Vervolgens presenteert de ontwikkelaar een plan dat draagvlak moet hebben bij de inwoners. De gemeente kijkt of dat draagvlak inderdaad bestaat en legt het plan voor aan de provincie waarna eventueel de vergunning verleend kan worden. 

Lang proces
Overigens benadrukte wethouder Hendriksen dat het nog niet zeker is dat er op beide locaties inderdaad windmolens komen.

“We onderzoeken alleen de mogelijkheden”, zei de wethouder die vaststelde dat het een lang proces wordt. “De afspraak met het Rijk is dat we voor 2025 de vergunning verlenen en de windmolens er voor 2030 staan.” 

De polder bij Zijderveld biedt ruimte voor twee windturbines, bij Autena kan nog één extra windmolen worden geplaatst, zodat de mogelijkheid bestaat dat beide locaties worden ingezet om de drie afgesproken windturbines te realiseren. 

André Bijl   

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie