•  De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes.
• De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Foto: Cees v.d. Wal

Dijkbewaking oefent ‘hoogwater’ in Rivierenland

Nieuws 272 keer gelezen

RIVIERENLAND • Het golfje op de rivier en van zee in november was indrukwekkend, maar niet spannend. Het kwam net te vroeg voor de oefening dijkbewaking, die Waterschap Rivierenland met zo’n vijfhonderd vrijwilligers en medewerkers op zaterdag 9 december houdt. Dijkwachten lopen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig na.

Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, zoals drijfvuil en scheuren, vervorming en wellen. Deze schades worden gemeld aan dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief, overdag en in de avond.

Aan de oefening op zaterdag 9 december doen ook vrijwilligers en medewerkers mee. Ook personeel van aannemers die betrokken zijn bij dijkversterkingen oefenen mee. Alle rivierdijken van Waterschap Rivierenland tussen de Duitse grens en Kinderdijk zijn onderdeel van de oefening.

Materieel en samenwerking
Door te oefenen, is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt. Gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Het waterschap beheert ruim duizend kilometer dijken en kades in het rivierengebied. Om bij extreem weer als storm, hoogwater of droogte dijken te inspecteren, staat een dijkleger paraat van zo’n vierhonderd mensen.

Rob Zantinge

Redacteur Het Kontakt - Tiel

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Download onze app