Gemeentehuis Buren wordt verkocht.
Gemeentehuis Buren wordt verkocht. Foto: Elly van Kuilenburg

Verkoop gemeentehuis Buren

Nieuws 1.018 keer gelezen

BUREN • Tijdens de raadsvergadering heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om het huidige gemeentehuis te verkopen en een nieuw gemeentehuis te bouwen. 

De gemeente Buren zet hiermee een grote stap in de woningbouwopgave door de realisatie van 75 appartementen in de sociale huur en komt hiermee ook tegemoet aan de wens om een duurzaam en kostenbesparend gemeentehuis te bouwen.  

Naast de coalitiepartijen Gemeentebelangen, PCG en CDA stemde ook de VVD in met het voorstel om over te gaan tot verkoop en nieuwbouw. Daarbij onderstreepten zij vooral het belang van de te realiseren woningen. 

In aanloop naar dit besluit werden drie scenario’s voorgelegd aan de gemeenteraad: Blijven in het huidige gemeentehuis. Een combinatie van werken en wonen in het huidige gemeentehuis. Het volledig verkopen van het gemeentehuis en overgaan tot nieuwbouw. De meerderheid koos voor dit laatste scenario. 

PvdA-GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren stemden tegen. Volgens hen staan de verkoop van het gemeentehuis en de te realiseren huurwoningen los van de beslissing om een nieuw gemeentehuis te bouwen. In hun ogen is meer onderzoek nodig naar de mogelijkheid om de gemeentelijke organisatie (gedeeltelijk) in een bestaand pand binnen de gemeente te huisvesten en zijn gesprekken met inwoners voor dit besluit van belang.

Kostenbesparing en realisatie sociale huurwoningen

De gemeente Buren wil een besparing realiseren op de exploitatiekosten van het gemeentehuis. De ruimte in het huidige gemeentehuis wordt niet volledig benut en het is onvoldoende duurzaam, waardoor de jaarlijkse exploitatiekosten hoog zijn. 

Bij nieuwbouw kan worden voldaan aan de meest recente duurzaamheidseisen en gaan de jaarlijkse kosten fors omlaag. Bovendien kan de gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan de woningbouwopgave in Maurik. In het huidige gemeentehuis komen 75 sociale huurappartementen. 

Duurzame nieuwbouw

Het nieuwe, energie-neutrale, gemeentehuis, past beter bij de omvang van de gemeentelijke organisatie. Daarnaast past dit beter bij de moderne dienstverlening. Naast multifunctionele ruimtes, wordt rekening gehouden met het nieuwe werken en een verbetering van de werkomstandigheden. 

Hoewel de nieuwbouw een investering van € 9,9 miljoen vergt, wordt een groot deel van de kosten gedekt door de verkoop van het huidige gemeentehuis. De gemeentelijke organisatie blijft naar alle waarschijnlijkheid nog ongeveer drie jaar gehuisvest in het huidige gemeentehuis, ook na verkoop van het pand. Ondertussen wordt gewerkt aan de nieuwbouw. 

Na de verhuizing wordt zo snel mogelijk gestart met de ontwikkeling van de 75 sociale huurappartementen in het huidige gemeentehuis. 

Vervolg 

Nu de gemeenteraad een definitief besluit heeft genomen, zal het college een projectteam opdracht geven om op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor de nieuwbouw. Ook gaat deze projectgroep aan de slag met een programma van eisen.  

Wethouder Maier: “We weten dat dit impact heeft voor inwoners. Daarom gaan participatie en communicatie een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van het nieuwe gebouw. We vinden het belangrijk dat alle gebruikers van het gemeentehuis mee kunnen denken om een compact, energie-neutraal en toekomstbestendig gemeentehuis te bouwen voor de inwoners, de gemeenteraad en natuurlijk ook onze medewerkers.”

Elly van Kuilenburg

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie