Open Vuur over Vriendschap bij Walburg Inspireert op 24 april 2024
Open Vuur over Vriendschap bij Walburg Inspireert op 24 april 2024 Foto: Dirk van de Glind

Open Vuur Walburg

woensdag 24 april 2024 19:30 tot 20:00

19:30-20:00, Tiel, St. Walburgkerkpad 3. Behoefte om even aan de drukte te ontsnappen en je een half uur te laten onderdompelen in stilte, afgewisseld met inspirerende teksten en muziekfragmenten? Kom dan naar het Open Vuur op woensdag 24 april in Tiel. Deze stiltebijeenkomst begint om 19.30 uur, duurt ongeveer een half uur en is toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloof of achtergrond. Het is een nieuw initiatief, een maal per zes weken op de woensdagavond van Walburg Inspireert in Tiel. Iedere keer rondom een thema; het thema op 24 april is ‘Vriendschap’.

Over het Open Vuur

Een Open Vuur bijeenkomst is even een half uur zonder smartphone en verplichtingen, om los te komen van de drukte van alledag en meer thuis te raken bij jezelf. 

Tijdens iedere bijeenkomst branden zeven kaarsen, in verschillende kleuren, lengtes en diktes. Deze kaarsen staan voor alle religieuze en spirituele tradities. Voor diversiteit en pluriformiteit op elk gebied én voor tolerantie, begrip en acceptatie. Het Open Vuur wordt georganiseerd naar een idee van Dirk van de Glind.

De toegang is gratis, van tevoren aanmelden is niet nodig. Wel graag uiterlijk vijf minuten voor aanvang aanwezig zijn. Voor vragen: info@walburginspireert.nl  Meer info: www.walburginspireert.nl

Woensdag 24 april 2024

19.30 -20.00 uur

Walburg,  St. Walburgkerkpad 3 in Tiel

Toegang is gratis