Afbeelding
Foto: C.J.Overdijk-van der Kamp

Koor Schola Cantorum in kerk Tiel

zondag 26 maart 2023 11:00

11:00 uur, Sint Walburgkerkpad 3, H. Dominicuskerk Tiel.  De Gregoriaanse Schola Cantorum Tiel zal de komende week medewerking verlenen aan een eucharistieviering in de regio.

Op zondag 26 maart, zingt het koor in de H.Dominicuskerk in Tiel, aanvang 11.00 uur. Voorganger is dan pastoor F. Hogenelst. Het koor zingt de gezangen van de 5e zondag van de veertigdagentijd en de Gregoriaanse gezangen van de derde zondag in de Veertigdagentijd, het Kyrie, Credo I, Sanctus en Agnus Deo. Ook zal het bekende Attende Domine klinken én nog een tweetal meerstemmige motetten.