Afbeelding
Foto: stockfoto

Laatste levensfase

woensdag 22 november 2023 18:30 tot 20:45

18:30-20:45, Tiel. Wat is goed om nu al te regelen voor de laatste levensfase? Hoe kijkt men terug op het leven? Hierover nadenken en praten met mensen in de omgeving is belangrijk. Met naasten of de huisarts. Om goed in gesprek te kunnen gaan, heeft men goede informatie nodig. Bij speciale informatiebijeenkomsten krijgt men die. Aanmelding via palliaweb.nl/netwerk-rivierengebied/agenda/weet-u-wat-u-wilt-in-tiel