Afbeelding

Tijdelijk meer asielzoekers naar Hotel Van der Valk

Algemeen 485 keer gelezen

TIEL • Onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) worden sinds half juni van dit jaar vijftig asielzoekers opgevangen in een vleugel van hotel Van der Valk. Het COA heeft gevraagd deze opvang te verlengen tot en met eind augustus 2023. Ook heeft het COA gevraagd het aantal opvangplaatsen in het hotel met ingang van eind december een aantal maanden met zeventig te verhogen. Burgemeester Beenakker heeft met dit verzoek ingestemd.

Waarom wordt het aantal opvangplaatsen in het hotel verhoogd?Op een aantal locaties sluit eind van dit jaar de crisisnoodopvang. Omdat ze niet voldoen aan de eisen voor goede opvang of omdat ze niet meer beschikbaar zijn. Het COA heeft niet tijdig geschikte nieuwe noodlocaties om mensen die hulp nodig hebben veilig en leefbaar op te vangen. Daarom heeft het COA gevraagd de vijftig plaatsen (25 kamers) beschikbaar te houden tot en met eind augustus 2023. En om het aantal beschikbare opvangplekken de komende maanden met zeventig (35 kamers) te verhogen. De asielzoekers worden ondergebracht in een aparte vleugel, met een eigen ingang.

Niet wegkijken
Burgemeester Beenakker legt uit waarom de gemeente Tiel aan het verzoek van het COA meewerkt: “Ook Tiel heeft een verantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers”, zegt hij. “We kunnen en mogen niet wegkijken. Door in te stemmen met het verzoek van het COA helpen we mee om de druk op de asielzoekerscentra te verlichten tot er nieuwe noodlocaties zijn. En dragen we bij aan een menswaardige en veilige opvang van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.”

De ervaringen van de opvang in de afgelopen maanden zijn volgens de gemeente positief. ‘We hebben als gemeente goed en direct contact met het hotel en het COA. Het COA zorgt, net als eerder, voor de begeleiding en ondersteuning van de mensen en voor de beveiliging bij het hotel.’

Brief
Hotel Van der Valk ligt op kantorenpark Westroijen. De bedrijven op het bedrijventerrein ontvangen een brief over de verlenging van de opvang.

Op www.coa.nl staat meer informatie over de opvang van asielzoekers.

Rob Zantinge

Redacteur Het Kontakt - Tiel

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie